Migrationsverket: Det etiska kan man absolut ifrågasätta

avJonathan Jeppsson

Publicerad:

Advokatsamfundet: Lexbase är en vidrig sajt

Fredrik Bengtsson, Migrationsverket.

Lexbase förre ordförande, advokaten Hans Backman, anlitas av Migrationsverket.

Advokatförbundets generalsekreterare Anne Ramberg beskriver sajten som ”vidrig” – men Migrationsverket tänker inte avsluta Hans Backmans uppdrag.

– Det etiska kan man absolut ifrågasätta, men som myndighet kan vi inte agera på det sättet, säger presschefen Fredrik Bengtsson.

Aftonbladet kan i dag avslöja att Migrationsverket anlitar advokaten Hans Backman i den infekterade striden kring flyktingfartyget Ocean Gala.

Backman var fram till maj i år styrelseordförande för den hårt kritiserade sajten Lexbase, som publicerar dokument från Sveriges domstolar.

”Vidrig sajt”

Advokatsamfundets ordförande Anne Ramberg är starkt kritisk mot Lexbase, men menar att förbundet inte kan ingripa.

– Lexbase sajt är rätt vidrig. Jag minns att när den sjösattes fick vi förfärliga samtal; där barn utpekades, där saker som var väldigt tragiska kom fram om olika familjer. Men vi saknar möjlighet att ingripa. Det är helt lagligt och det är allmänna handlingar, men de tillgängliggörs på ett väldigt smaklöst sätt. Advokatsamfundets disciplinnämnd får inte och kan inte vara en smakdomstol.

Hon menar dock att Lexbase verksamhet hotar att inskränka yttrandefriheten.

– Jag tycker Lexbase är förskräckligt och jag vill markera mot det oerhörda missbruk av vår yttrande- och tryckfrihet som det faktiskt innebär. Om det missbrukas på det här sättet är risken att lagstiftaren nödgas vidta åtgärder som beskär offentlighetsprincipen.

”Inte agera domstol”

Fredrik Bengtsson, presschef på Migrationsverket, menar att etiska synpunkter på Hans Backmans tidigare verksamhet inte påverkar hans uppdrag för Migrationsverket.

– Vi har inom ramen för en upphandling anlitat en advokatbyrå som har en specialkunskap för att eventuellt föra en rättslig process. Den här firman har förmodligen valt ut Backman för att han har den kunskapen. Man kan ha etiska överväganden på vad han gjorde, men det var ingenting som utifrån lagens mening var brottsligt. Vi som myndighet kan inte gå in och agera domstol i den här frågan.

Så även om ni hade vetat att han varit styrelseordförande i Lexbase, så hade ni anlitat honom?

– Vi hade fortfarande anlitat den firman. Vi hade inte haft några specifika synpunkter på Hans Backman. Det etiska kan man absolut ifrågasätta, men som myndighetsperson kan vi inte agera på det sättet, säger Fredrik Bengtsson.

Publicerad: