Strid om makten i Muf: ”Vill svänga åt höger”

1 av 3
SAMHÄLLE

Posten som Muf-ordförande har varit en språngbräda till tunga maktpositioner i både riksdag och regering.

Nu pågår en hård strid om vem som ska leda ungdomsförbundet framöver.

– Jag vill att Muf ska svänga åt höger, vi måste vara mycket tuffare i migrationsfrågan, säger utmanaren Benjamin Dousa.

I nästa vecka håller Moderata ungdomsförbundet stämma i Malmö. Inför samlingen pågår en maktstrid mellan sittande ordföranden Rasmus Törnblom, som suttit sedan 2014, och utmanaren Benjamin Dousa.

Posten som ungdomsförbundets ordförande har innehafts av en lång rad politiker som gått vidare till tunga poster i den moderata rörelsen. Bland dem finns ex-statsminister Fredrik Reinfeldt, före detta justitieminister Beatrice Ask och nuvarande EU-parlamentarikern Christofer Fjellner.

Valberedningen har föreslagit att Törnblom ska sitta kvar, men det blir strid hela vägen in i mål. Utmanaren Dousa, till vardags ekonom som även har M-uppdrag i Stockholms läns landsting, vill att Muf ska göra en tydlig högergir.

– Jag tycker att vi ska sudda ut de identitetspolitiska dragen som har funnits i förbundet och att vi måste vara mycket tuffare i migrationsfrågan, säger han.

Dousa poängterar att han står helt bakom Muf:s principiella linje om fri migration.

– Men ska man ha en generös flyktinginvandring måste man också prata kostnader. Det tycker jag att Muf inte alls har gjort de senaste två åren. När många nyanlända ska ut till kommunerna blir det en väldigt stor kostnadsbörda. Man måste vara mycket mer offensiv när det kommer till att reducera kostnaderna för migranter.

”Jag har bättre förutsättningar”

Han tror också att Muf:s röst gentemot moderpartiet skulle stärkas om han blir vald i stället för Törnblom.

– Jag tror att jag skulle ha bättre förutsättningar att kunna påverka partiet.

Rasmus Törnblom säger däremot att skillnaden mellan de båda inte bara är politisk, utan även organisatorisk. Han lyfter fram att Muf under hans ledning intagit rollen som Sveriges största ungdomsförbund.

– Vårt anspråk behöver vara att bli en samlingsplats för en ungdomsgeneration som ligger till höger om mitten, liberaler som konservativa. Det gör givetvis att debatterna och åsikterna ibland är både många och hårda, men jag är övertygad om att vår styrka ligger just i mångfalden och bredden.

Han menar att Dousa vill gå i en annan, smalare, riktning.

– Det handlar om huruvida vi ska ha ett brett eller smalare tilltal och hur organisationen på bästa sätt ska samlas och samarbeta inför valet, säger Törnblom.

Han säger också att ungdomsförbundet den senaste tiden varit en viktig blåslampa på Anna Kinberg Batra och den övriga M-ledningen.

– Politiskt är den största framgången att vi lyckats få Moderaterna att vilja reformera lagen om anställningsskydd. När vi på allvar tog tag i frågan efter valet var motståndet stort. Reinfeldt och Borg hade stängt dörren.

Vill se gemensam Alliansbudget

I vintras krävde Muf och Törnblom att M-ledningen skulle arbeta för att Alliansen ska gå fram med en gemensam budget för att försöka fälla regeringen. Det är en uppfattning som delas av Benjamin Douza.

Törnblom menar att Muf har lyckats förflytta debatten.

– När jag i januari föreslog en gemensam alliansbudget var många upprörda. Jag anklagades för att springa rasisternas ärende och vilja skapa kaos. Den diskussionen känns väldigt långt bort idag. Alla allianspartier har anslutit till att försöka sänka Löfven efter valet och viljan att redan nu lägga fram gemensamma förslag och budget finns hos många. Men ska det gå krävs det att hela Alliansen är med på tåget. Här tycks oviljan tyvärr fortfarande vara stor på sina håll och särskilt hos Liberalerna, säger han.

Muf:s stämma pågår 27-30 oktober. Den 29:e oktober sker valet av ordförande.