Stefan Löfven

Larm: ”Tar emot 15 barn – varje dag”

Av: 

Anette Holmqvist

SAMHÄLLE

Kommuner vädjar om hjälp: ”Situationen är kritisk”

Aldrig förr har så många ensamkommande flyktingbarn sökt asyl i Sverige som nu. Förra veckan kom 676 barn från länder som Afghanistan, Somalia och Syrien över gränserna.

Lilla Mölndal med 63 000 invånare tar emot mellan 15 och 25 av barnen – varje dygn.

– Situationen är kritisk. Vi behöver omedelbart få till stånd undantagsregler för det här akuta läget, säger Birgitta Korpe, verksamhetschef i Mölndal.

Kommun efter kommun larmar nu om den akuta situation som råder med anledning av den allt ökande strömmen av ensamkommande flyktingbarn som söker sig till Sverige. Särskilt hårt drabbas de som räknas som ankomstkommuner, alltså där barnen först söker asyl, vilket i praktiken är Malmö, Sigtuna, Solna och Mölndal. Men också de som redan har tagit emot många flyktingar och asylsökande, till exempel Södertälje och Borlänge.

Sedan slutet av juli har Migrationsverket tagit till en åtgärd som aldrig utnyttjats förut, man tvångsplacerar nu barn i kommunerna. Platserna räcker inte till trots att alla Sveriges 290 kommuner sedan en tid tillbaka har avtal om mottagande.

Hälften av barnen till Malmö

Det regelverk som ligger till grund för asylmottagandet utformades i stort sett 2006 och beräknades efter ett mottagande av 400 barn per år till hela landet.

Dagens siffror är mycket långt ifrån dessa volymer.

Bara de två senaste veckorna har det kommit 607 respektive 676 barn till Sverige. Nästan hälften av dem, 46 procent, anländer via Malmö och söker asyl vid Migrationsverkets ankomstenhet i staden.

Enligt Annelie Larsson, direktör på Malmös sociala resursförvaltning, jobbar man febrilt för att klara mottagandet. I förra veckan öppnades fem nya boenden, denna vecka två till.

– Vi tar emot 46 procent av alla nya barn som kommer till Sverige i det här akuta skedet. Då blir det en svår situation att vi dessutom behandlas som alla de andra kommunerna i anvisningsdelen. Man bör se över fördelningstalen så att vi som ankomstkommuner får tillgodoräkna oss den delen, eftersom vi redan har tagit emot så många barn. Det här måste fördelas mer solidariskt mellan kommunerna. Det är inte rimligt att vi hela tiden får ta det stora ansvaret, säger hon.

"Ingen lätt match"

Även Mölndal, en betydligt mindre kommun än Malmö, tar emot många av barnen. Bara under första veckan i augusti tog kommunen emot lika många barn som man gjorde under hela förra året. De senaste dygnen har det handlat om mellan 15 och 25 barn per dag.

– Det här är ingen lätt match, mina handläggare svettas varje dag för att få ihop detta, säger Birgitta Korpe som är verksamhetschef och ansvarig för frågan i kommunen.

Genom samordning mellan alla kommunens verksamheter har Mölndal hittills lyckats lösa efterfrågan på platser för barnen.

Man har fått dubbelbelägga boenden och öppna nya i lokaler avsedda för lägerverksamhet samt köpa in platser från privata aktörer. En rad nyanställningar för att bemanna verksamheterna har gjorts. 16 socialsekreterare ska arbeta enbart med flyktingbarnen, för två år sedan var de sex med samma uppgift. Utöver dessa tillkommer chefer och personal till enheterna.

Vill se Löfven agera

Birgitta Korpe och hennes kollegor runt om i kommunerna ropar nu på akut hjälp – från Stefan Löfven och regeringen.

Bland annat efterfrågas undantagsregler för den situation som nu råder, som lättnader i regelverket som kräver ett godkännande från IVO, Inspektionen för vård och omsorg, för alla boenden.

– Det vi behöver är ett tyst samtycke till att vi faktiskt får placera barn som vi gör. Vi överbelägger och lägger barn i sovsalar, som läget är nu måste vi kunna göra det utan att få IVO på halsen, säger hon.

På längre sikt efterfrågas också att staten, genom Migrationsverket, tar tillbaka ansvaret för ankomstprocessen.

Aftonbladet har sökt statsminister Stefan Löfven (S), från hans kansli meddelas dock att han inte kan ge någon kommentar i dag.

ANNONS EXTERN LÄNK

Nu kan du se din kreditkoll gratis - snabbt och tryggt med BankID. Se din kreditkoll direkt

MinKreditkoll SE

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Stefan Löfven

Migrationsverket

Mölndal

Malmö