V:s valfråga: Jobba mindre med lägre löneökning

avPär Karlsson

KARLSTAD. En av Vänsterpartiets stora paradfrågor i valrörelsen skulle leda till lägre löneökningar för vanligt folk.

Men V-ledaren Jonas Sjöstedt tror att folk är beredda att betala för att kunna gå över till sex timmars arbetsdag.

– Det finns ett otroligt stöd i samhället för kortare arbetstid, säger han.

En av de frågor som diskuteras allra mest på Vänsterpartiets kongress i Karlstad handlar om en förkortning av arbetstiden. Sex timmars arbetsdag med bibehållen lön blir en av partiets viktigaste frågor i höstens valrörelse.

1 av 2 | Foto: Urban Andersson

Redan förra året föreslog Sjöstedt i sitt första maj-tal en nationell miljardsatsning på arbetstidsförkortning med försök inom alla landets kommuner. På sikt vill partiet lagstifta om sex timmars arbetsdag – på hela arbetsmarknaden. Under kongressen diskuteras hur snabbt man tror att föreslaget skulle kunna genomdrivas.

Sjöstedt säger att kortare arbetstid handlar om både jämlikhet och rättvisa.

– Det handlar om huruvida vi vill ha ett samhälle där några jobbar för mycket medan andra inte jobbar alls eller om vi ska utbilda oss och dela på det nödvändiga arbetet. Vi kan se hur många slits ut på sina arbeten, hur folk är sjuka och stressade. Det här ger en livskvalitet och en möjlighet att göra fler saker i livet.

Skulle leda till lägre löneökningar

Han menar att det är rimligt att företagens vinster hålls tillbaka när den långsiktiga reformen ska finansieras.

– Produktiviteten i näringslivet ökar hela tiden. Vi gör saker snabbare och snabbare och blir rikare och rikare. Vi kan använda den rikedomen inte bara till vinst för företagen eller högre löner utan också till att korta arbetstiden. Det är så vi gjort förut när vi kortat arbetstiden och det kan vi göra igen.

Riskerar inte det här att hålla nere löneökningarna?

– Ja, ser man tillbaka historiskt har lönerna ökat långsammare när man har kortat arbetstiden. Jag tror att det är fullständigt realistiskt att tänka sig att det blir så även i framtiden. Det innebär inte att lönen sänks, men den ökar inte i samma takt som den gjort annars. Därför är det viktigt att kombinera sänkt arbetstid med rätten till heltid.

Tror du folk är beredda att ta en lägre löneökning om de får jobba mindre?

– Ja, frågar man människor om de skulle vilja ha en kortare arbetstid finns det ett otroligt stöd. De utvärderingar som har gjorts visar att människor är glada över kortad arbetstid.

”Vi behöver verkligen visioner”

Arbetstiden har kortats via lagstiftning flera gånger tidigare. Men på senare år är det i stället genom avtal mellan fack och arbetsgivare som arbetstiden har kortats på sina håll.

– Den här processen är på väg, både i delar av privat sektor men framför allt har vi fått många framgångsrika försök i offentlig verksamhet. Genom att sätta igång fler försök tror vi att vi kommer att sätta igång en lavin, det är en del av strategin.

Det är inga andra partier som driver frågan inför valet. Riskerar inte ert kampanjande att bli ett slag i luften?

– Vi behöver verkligen visioner och idéer om ett bättre land, för ett mer jämlikt samhälle. Om det bara ska bli en bingo om hårda tag tror jag inte tror jag det blir en otroligt torftig valrörelse.

ARTIKELN HANDLAR OM