Regeringens plan - så ska stöket bort ur skolan

Publicerad:
Uppdaterad:

SAMHÄLLE

Mobiltelefoner och våldsamma elever ska slängas ut ur klassrummet.

Nu försöker regeringen få slut på stöket i skolan.

Men planen är otillräcklig, menar lärarfacken.

Anna Ekström.
Foto: AFTONBLADET
Anna Ekström.

En del av Januariavtalet, som regeringen slöt med Centerpartiet och Liberalerna, handlar om att få slut på stöket i svensk skola och skapa studiero och trygghet för eleverna.

I dag gick regeringen vidare med planerna.

Framöver ska en utredare hjälpa Utbildningsdepartementet med att ta fram ett förslag på en nationell plan för att skapa lugn och ro i klassrummen.

– Alla skolor i Sverige ska vara trygga och alla elever har rätt till studiero så att de kan lära sig så mycket som möjligt, säger utbildningsminister Anna Ekström (S).

Förbud mot mobiler i klassrummen

Det är redan klart att flera omtalade förslag ska finnas med i planen. Det handlar bland annat om ett förbud mot mobiltelefoner i klassrummen, något som under lång tid varit en hjärtefråga för Liberalerna.

Rektorer och lärare ska dock kunna bestämma att mobiler får användas om det behövs i undervisningen.

Dessutom ska det bli lättare att stänga av eller omplacera de elever som hotat andra elever eller personal, eller utsatt dem för våld.

De båda lärarfacken, Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund, tycker i grunden att regeringens besked är ett steg i rätt riktning. Men man menar samtidigt att det inte räcker.

Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas riksförbund, säger att planerna kommer att bli svåra att genomföra för lärarna.

Förbundet har länge krävt att skolan, där kommunerna i dag har ansvaret, ska förstatligas.

– En del av de förslagen som man nu lyfter är som att åtgärda konsekvenserna av ett system som inte fungerar, man sätter plåster på såren, säger hon.

– Vi vet att tryggheten och studieron ökar om lärarna får möjlighet att ha väl förberedda lektioner. Våra medlemmar signalerar att man inte får de förutsättningarna.

”Det behöver vara väldigt tydligt”

Fahlén menar att stat och kommun ofta skyller på varandra.

– Staten ger uppdraget i form av skollag och läroplaner. Sedan är det kommuner och fristående skolor som ger förutsättningarna. Vi får signaler att det inte går ihop, man skyller på varandra. Då sitter vi i en situation där lärare har för lite tid att förbereda sina lektioner, den tiden äts upp av mycket annat.

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand vill att skollagen förtydligas.

– Som lärare ser vi att skollagen är otydlig när det gäller vårt ansvar och våra befogenheter att gripa in för att skapa studiero vid olika situationer som kan uppstå.

– Det behöver vara väldigt tydligt för både lärare, elever och vårdnadshavare vad som gäller.

Ett förbud mot mobiltelefoner beskriver hon som en fråga som skolan redan i dag hanterar, säger Jaara Åstrand.

– Mobilernas vara eller icke vara i klassrummen kan lärare och skolledare bestämma över. Vi önskar att regeringen börjar lägga fokus på rätt frågor såsom det förebyggande arbetet och att definiera lärares tillsynsplikt, där det verkligen behövs en noggrann utredning.

Utredarens arbete ska vara klart den 16 december 2020.

Publicerad:

LÄS VIDARE