Fler nyanlända i jobb – men stora skillnader mellan könen

Av: Anette Holmqvist

Publicerad:
Uppdaterad:

Nästan hälften av de nyanlända jobbar eller går nu i skolan tre månader efter avslutad etableringsplan, visar färska siffror för 2018.

Men skillnaderna mellan män och kvinnor är fortsatt stora.

– Att vi har så stora könsskillnader är en av de stora utmaningarna, säger Ylva Johansson (S).

Det är arbetsmarknadsdepartementet som med hjälp av Arbetsförmedlingen har tagit fram statistik för nyanländas etablering.

I etableringsuppdraget ingår personer mellan 20 och 65 år som har kommit till Sverige och som har uppehållstillstånd som flyktingar, skyddsbehövande eller anhöriga. Syftet är att få ut nyanlända i jobb eller skola.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S).
Foto: Stefan Mattsson
Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S).

44 procent i jobb eller skola i april

För 2017 visar siffrorna att 34 procent av de nyanlända, både män och kvinnor, har fått jobb eller går i skolan tre månader efter avslutad etableringsplan.

För 2018 års första månader har antalet ökat ytterligare, enligt arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

– Nu ser det ännu bättre ut. Under årets tre första månader har vi ökat till 41 procent, en ökning med tio procentenheter jämfört med förra året. Och för april i år är det 44 procent. Så det ser verkligen ut som att något radikalt har förbättrats, säger hon.

Många av dem som fått jobb har någon slags offentligt finansierad anställning, till exempel en extratjänst i vård eller omsorg.

– Det är som det ska vara. De jobben är till för dem som har svårt att få fotfäste på arbetsmarknaden. Det är sällan språket är fullt ut när du bara har varit i Sverige i två år och då är det rimligt att arbetsgivaren inte betalar fulla kostnaden.

Stora könsskillnader

Det är dock fortfarande stora skillnader i mäns och kvinnors deltagande i samhället. Många kvinnor kommer aldrig ut på arbetsmarknaden eller för att gå i skolan, eftersom de är hemma och tar hand om familjens barn.

Ett problem som Ylva Johansson tidigare har påtalat – och menar är oacceptabelt.

Hon framhåller dock att det går framåt även bland kvinnorna nu.

– Vi har fått en större procentuell ökning bland kvinnorna.

Enligt Ylva Johansson har extratjänsterna lyfts av Arbetsförmedlingen som en särskilt viktig insats för att lyckas med kvinnors etablering.

– Det blir en chans visa vad man kan, även om man saknar formell utbildning. Det gäller att få visa vad man kan rent praktiskt.

Många gamla problem

Ylva Johansson framhåller att nästa steg nu måste bli att styra in fler nyanlända i bristyrkesutbildningar, det handlar till exempel om tjänster inom vården, som lokalvårdare eller cnc-operatörer.

Enligt arbetsmarknadsministern finns det dock mycket kvar att göra. Hon menar att de som kommit till Sverige de senaste åren klarar sig bra – men att det finns många gamla problem kvar att lösa.

– Sverige har varit dåligt rustat för mottagande av nyanlända under många år och det betyder att vi har människor som har bott och levt i Sverige i 10-15 år utan att komma ut på arbetsmarknaden. Så att jag nu tycker vi lyckas ganska bra med de nyanlända att komma ut på arbetsmarknaden löser ju inte gamla problem, säger hon.

Enligt Johansson är det av största vikt att arbeta för att minska segregationen och klyftorna i Sverige. Mycket av det arbetet ligger under samordningsminister Ibrahim Baylan.


• Vill du ha politiknyheter direkt i ditt flöde? Klicka här och gilla Aftonbladet Samhälle på Facebook!


Statistik, nyanländas etablering jan-mars 2018 i procent

Båda könen arbete och studier: 41 procent, varav 35 arbete/6 studier

Kvinnor arbete och studier: 29 procent, varav 22 arbete/7 studier

Män arbete och studier: 49 procent, varav 43 arbete/5 studier.

Andel i arbete och studier år för år i procent, både män och kvinnor

2013: 27 procent

2014: 28

2015: 31

2016: 33

2017: 34

Första tre månaderna 2018: 41

Källa: Arbetsförmedlingen/Arbetsmarknadsdepartementet

Publicerad: