Planer på att begränsa vinster upprör SD

Uppdaterad 2019-07-18 | Publicerad 2016-08-31

Uppgifter om hur regeringen kan komma att begränsa vinstuttaget inom välfärden väcker starka reaktioner.

Sverigedemokraterna, som är vågmästare i frågan, säger att man aldrig kommer stödja en gräns för hur mycket pengar bolagen får ta ut.

– Den sortens socialism är jag djupt allergisk mot, säger ekonomiska talespersonen Oscar Sjöstedt.

Frågan om vinster i välfärden har varit omdiskuterad under flera år. Efter valet 2014 inledde S/MP-regeringen ett budgetsamarbete med Vänsterpartiet. För att det över huvud taget skulle vara möjligt krävde V-ledaren Jonas Sjöstedt ett stopp för vinstuttag i privata välfärdsbolag.

Det hela resulterade i att man tillsatte en utredning om begränsningar av vinsterna i skola, vård och omsorg. Som ordförande tillsattes Ilmar Reepalu, tidigare kommunalråd (S) i Malmö. Han ska presentera utredningen för regeringen den 1 november i år.

I går kunde SVT avslöja att Reepalu siktat in sig på ett förslag som skulle begränsa välfärdsföretagens möjlighet att ta ut vinst till åtta procent av investerat kapital plus inflationen. Den bärande tanken är att begränsa uttaget så att de som är ute efter stora övervinster försvinner från marknaden. Men samtidigt inte strama åt så mycket så att investerare försvinner och valfriheten försämras.

Avslöjandet har väckt kraftiga reaktioner. Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne säger i en kommentar att hennes organisation "aldrig kan acceptera att politiker ska bestämma vad som är rimlig lönsamhet för ett privat företag."

– Regeringen borde i stället fokusera på hur man kan vända utvecklingen i skolan och säkerställa kvalitet och tillgänglighet i vård och omsorg, säger hon.

Starka reaktioner från flera håll

Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt är inte heller nöjd, men av helt andra anledningar. Han säger att hans parti aldrig kan acceptera en vinstbegränsning runt åtta procent.

– Vi har kommit överens om att man bara ska få tillbaka de pengarna man satt in med en låg ränta, om utredningen föreslår något annat så har de inte gjort sitt jobb ordentligt, säger han till SVT.

I dag kommenterade också Stefan Löfven frågan för TT. Han säger att "skattepengar ska gå till verksamhet, inte vinster".

– Vi måste bort från den situation vi har i dag.

Han fick också frågan hur han ska få ett förslag om vinstbegränsning genom riksdagen.

– Jag utgår ifrån att de allra flesta tycker att vi inte kan ha en situation där skattepengar avsedda för skolan går till vinster. Det tror jag att det finns en bred samsyn om, säger Löfven till TT.

Frågan är komplicerad för regeringen. Det är sedan tidigare känt att alla Allianspartier är starkt emot att vinstuttagen i välfärdsbolagen ska begränsas. Det innebär att Sverigedemokraterna spelar en central roll när frågan ska avgöras i riksdagen eftersom man har en vågmästarroll. Partiet svängde efter valet i frågan och enligt uppgifter gjorde man det efter ett hårt lobbyarbete från näringslivet.

Partiets ekonomiska talesperson Oscar Sjöstedt reagerar starkt på SVT:s uppgifter.

– Å ena sidan tycker jag att de åtta procenten är mer än rimligt, men å andra sidan är det fullständigt orimligt att lagstiftaren ska sitta och lagstifta om privata företags vinstmarginal. Den principen väger över, vi kan inte sitta och diktera siffror på företags lönsamhet. Den sortens socialism är jag djupt allergisk mot, säger han.

”Kommer inte finnas en majoritet i riksdagen”

Hans säger att SD i stället värnar kvaliteten.

– Om du håller en hög kvalitet, minst lika hög som de offentliga alternativen, har jag inga som helst problem med att folk tjänar pengar. Det vi behöver är ett tydligt regelverk, en tillstånds- och en tillsynsmyndighet, och en gedigen kvalitetsuppföljning.

Exakt hur Reepalus utredning kommer att se ut är ännu oklart och även vilka förslag regeringen sedan kommer att lägga fram inför riksdagen.

– Nu har inte jag sett resultatet av den här utredningen, men jag kan säga med hög trygghet att det inte kommer finnas en majoritet för slutsatserna i Reepalus utredning, säger Oscar Sjöstedt.