”Det är en väldigt inhuman politik”

SAMHÄLLE

Partiledningen kan bli överkörd i flyktingfrågan

1 av 2

Miljöpartiets ledning pressas i flyktingfrågan och riskerar att bli överkörd av gräsrötterna.

Kravet är att låta flyktingar som håller sig gömda få uppehållstillstånd – något som partistyrelsen vägrar gå med på.

– Att utvisa ensamkommande barn och unga är en väldigt inhuman politik, säger Carolina Bruseman från Göteborg, som stödjer förslaget.

Foto: Carolina Bruseman.

Efter veckor av ihållande kris samlas Miljöpartiet i dag för kongress i Karlstad. Ombud från hela landet ska då välja språkrör, parti­sekreterare och vilka som ska ingå i partistyrelsen.

Kongressen ska också ­besluta om vilken politik partiet ska driva i fram­tiden. Mycket handlar om flyktingpolitiken, där MP flera gånger fått vika sig för Socialdemokraternas mer restriktiva hållning.

Kräver en amnesti

Ett av förslagen är att ­Sverige genomför en flyktingamnesti och stoppar ”jakten på papperslösa”.

– Samhället lägger enorma resurser på att utvisa människor. Att utvisa ­ensamkommande barn och unga är en väldigt inhuman politik, säger Carolina ­Bruseman, sammankallande för MP:s kongressombud i Göteborg, som stödjer ­motionen.

Förslaget ska i första hand omfatta barnfamiljer och vuxna som kommit som ensamkommande flyktingbarn. Det stöds av MP i Örebro, Uppsala, Lidköping och även av Grön Ungdom.

– Det är bra att vi har en ständigt pågående debatt om varför den här flyktingpolitiken är så problematiskt. Den får inte fastna och bli något normaltillstånd. Särskilt vi gröna måste ­hålla debatten levande om hur den så snabbt som möjligt kan rullas tillbaka, säger Mårten Roslund, språkrör Grön ungdom.

Partistyrelsen är emot förslaget och anser att ­Migrationsverket i stället måste lägga resurserna på de många som nu väntar på att få sin asylansökan prövad. Men enligt uppgifter till Aftonbladet riskerar den att bli överkörd.

– Frågan om flykting­amnestin kan vi förlora. Kongressen kommer att markera i någon fråga som ­gäller flyktingpolitiken, ­säger en MP-källa.

Vill slopa byggregler

En annan stridsfråga är bostadspolitiken. Vissa i partiet vill lätta på byggregler för att få fart på ­byggandet.

– Vi har en stor bostadsbrist för de som redan är i Sverige. Vi vill också ­bygga mycket mer för människor som kommer till Sverige för att kunna ta emot fler flyktingar. Då tycker vi att vi måste hålla tillbaka lite på de allra hårdaste byggreglerna, säger Mårten ­Roslund.

Frågan är infekterad och i många kommuner slåss MP för att behålla de reglerna.

– Det handlar delvis om flyktingskrisen. Men dessutom är en tätare stad ­mycket bättre för miljön. När människor bor närmare varandra behöver de ­inte använda bilen lika mycket. Fler människor som bor på en liten yta ger underlag för fler lokalbutiker vilket ­också gör att människor ­behöver resa mindre. Att offra små gräsytor ger en mycket större vinst när folk slipper ta bilen, säger ­Roslund.

Partistyrelsen har ännu inte meddelat vad de ­tycker i byggfrågan.

ARTIKELN HANDLAR OM