”Spindelgrafiken” visar: SD har tagit väljare från alla

SAMHÄLLE

Sedan valet har SD tagit från alla partier – även MP och V.

Det visar SCB:s genomgång av väljarflödena mellan partierna.

– Det gör de. Det är statistiskt säkerställt, säger Regina Vilkéna på SCB.

Sverigedemokraterna står i princip stilla i SCB:s stora partisympatisundersökning jämfört med mätningen i maj.

Om jämförelsen däremot sträcks ut ända till valet 2014, är bilden en annan.

SD har tagit från samtliga övriga riksdagspartier – även från Miljöpartiet och Vänsterparitet. Förändringarna är enligt SCB statistiskt säkerställda.

– Ja, det stämmer. Det här är nettoflöden över hela väljarkåren. Vi har en panel där man är med i tre omgångar, där man har fått ange vad man röstat på 2014 och sedan vad man skulle rösta på om det vore val 2016, säger  Regina Vilkéna på SCB.

S tar 1,2 procentenheter

Jämfört med maj-mätningen är dock den tydligaste förändringen att Moderaterna tappar 0,6 procentenheter till Centerpartiet – samtidigt som Socialdemokraterna plockar 1,2 procentenheter av de osäkra väljarna.

När det gäller skillnaden i partisympatier mellan män och kvinnor sticker SD ut. 14,3 procent av kvinnorna skulle rösta på Sverigedemokraterna om det vore val i dag, jämfört med 20,6 för männen.

Utöver SD är det bara Moderaterna som har en manlig övervikt bland sina väljare, enligt SCB:s undersökning.

ARTIKELN HANDLAR OM