Äldre nyanlända elever ska få hjälp att klara skolan

1 av 2 | Foto: Gustav Fridolin (MP).
SAMHÄLLE

VISBY. Nyanlända elever som kommer sent in i den svenska grundskolan har svårt att bli godkända till gymnasiet.

Nu får Ebba Östlin regeringens uppdrag att ta fram förslag för hur de ska klara kraven.

– Bland elever som kommer sent har vi alldeles för många som inte får med sig de kunskaper de behöver. Det är ett svek mot barnen och deras lärare, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP).

På dagens regeringssammanträde beslöt man att tillsätta Ebba Östlin, kommunalråd (S) i Botkyrka, som utredare av förutsättningarna för äldre nyanlända elever i grundskolan.

I mars nästa år ska hon lämna sina förslag.

– Hon ska titta på dem som kommer med svag skolbakgrund sent i grundskoleåren. Alla elever ska få de år i grundskolan som man behöver, säger Gustav Fridolin.

Kan placeras i särskilda klasser

Han framhåller att det finns en lucka i det svenska systemet när det kommer till dessa äldre grundskoleelever.

– Elever som kommit till Sverige från ett annat land, men som börjar samtidigt som alla andra, där har vi i princip inga skillnader i resultaten även om man har ett annat modersmål hemma. Och för elever som fått minst fyra år i svensk skola går resultaten åt rätt håll, säger Fridolin.

– Men bland elever som kommer sent har vi alldeles för många som inte får med sig de kunskaper de behöver.

Menar att Sverige sviker barnen

Gustav Fridolin menar att det är "ett svek" mot både barnen och deras lärare när de inte får rätt förutsättningar för att kunna klara skolan.

Därför vill han nu att utredaren Ebba Östlin ska ta fram förslag för hur skolan ska organiseras för att också äldre nyanlända ska få en chans att klara kraven. Det kan till exempel handla om särskilda klasser, framhåller han.

– Man får hitta en särskild lösning för de här eleverna. Vi måste kunna skilja på den som har haft en bra skola och är på väg att förverkliga sina drömmar i ett nytt land och elever där man från början ser att det inte kommer att gå på ett eller två år i den svenska skolan. Då måste vi bygga en studieplan för dem som är mer långsiktig, säger Gustav Fridolin.

"Ett maratonlopp i skolan"

Ebba Östlin har även tidigare genomfört utredningsuppdrag åt regeringen. Som kommunalråd i Botkyrka, med hög andel nyanlända elever, har hon stor vana att hantera dessa frågor.

Hon menar att de äldre nyanlända eleverna i dag har en mycket svår situation i den svenska skolan.

– Det är som att vi förväntar oss att de ska springa ett maratonlopp genom skolan, säger hon.

Den elev som är äldre än tolv år när hen kommer till Sverige har i dag svårt att klara kraven, menar hon.

– Vi kan se att det går en tydlig skiljelinje mellan dem som kommer tidigt och dem som ska börja årskurs sex eller senare. Nu får vi en möjlighet att hitta bra exempel på hur man kan bli behörig till de nationella programmen på gymnasiet i nian och också se över om vi kan behöva justera i systemen.

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand gläds åt beskedet.

– Det visar att de har förstått det vi påtalar, att vi måste höja ambitionerna för att de nyanlända eleverna ska klara skolan här i sitt nya land och forma sin egen framtid. Alla elever har rätt till en bra utbildning utifrån sina förutsättningar, oavsett bakgrund och hur länge man varit i Sverige.

ARTIKELN HANDLAR OM