FRA-lagen

Läs chefens interna brev till kollegorna

Av: 

Jens Kärrman

SAMHÄLLE

”Vi ska inte ska låta debatten påverka oss i vår vardag”

Stormen i media har dominerat året på FRA.

Det framgår tydligt av Ingvar Åkessons interna nyhetsbrev till personalen på myndigheten som Aftonbladet tagit del av.

FRA:s generaldirektör Ingvar Åkesson.

Foto: magnus wennman

24 januari:

Ingvar Åkesson refererar ett besök som Sten Tolgfors gjorde hos FRA den 18 januari:

”En av de saker jag tog upp med försvarsministern när det gäller förslaget till signalspaning är mediesituationen. Återigen kommer FRA i skottgluggen på ett orättvist sätt. Vi beskylls på många ställen felaktigt för att bli en myndighet som ska "avlyssna hela folket”.

Jag sade att det här gör både mig och många medarbetare illa berörda och upprörda. Frågan är hur saken ska hanteras. Vad skall Försvarsdepartementet göra och vad ska FRA göra? Vi måste få till stånd någon form av arbetsfördelning. Jag tycker inte att det räcker med klartexten på FRA:s hemsida.

Frågan om mediehanteringen kommer jag att diskutera vidare med försvarsministern den 1 februari*. Så mycket är dock klart att FRA inte på eget initiativ offentligt kan diskutera eventuella förändringar av förslaget. I det känsliga läge som råder fram till voteringen i riksdagen i juni om lagförslaget skulle det kunna ställa till med allvarliga problem för hela saken. Sådana diskussioner ska skötas helt och hållet på det politiska planet.”

*Både Ingvar Åkesson och Sten Tolgfors dementerar att mötet den 1 februari kom att handla om mediehantering.

16 juni

”Jag har valt att inte kommentera lagförslaget innan voteringen, dels för att inte störa processen, dels för att det i dagsläget inte går att få gehör för sakargument hos media.”

”Internetanvändning innebär att vi röjer att vi surfar eller använder e-post från en dator inom FRA. Detta gäller även om man använder tjänster som Hotmail eller G-mail. E-postanvändaren kan därmed bli sammankopplad med myndigheten FRA även vid privatanvändning från arbetsplatsen. Av det skälet är det direkt olämpligt att använda internet för privatbruk så länge uppmärksamheten mot FRA är omfattande.”

17 juni

”Det har framförts betänkligheter kring det lämpliga i att ha FRA-pub samma dag som voteringen i riksdagen. Det är min bestämda uppfattning att vi inte ska låta debatten påverka oss i vår vardag eller i hur vi sköter vårt arbete.”

18 juni

”Sedan onsdagen den 11 juni finns en samordningsgrupp, under ledning av stabschefen, med representanter för alla avdelningar och funktioner som håller ihop FRA:s interna arbete med anledning av läget i media.”

”I dagsläget ser bilden av hur samhället kommunicerar och väcker debatt helt annorlunda ut än tidigare. Bloggar, mailbombning och andra sätt att använda de nya kommunikationsmedlen på är relativt nya och gör att en gräsrotskampanj som vi nu ser är fullt möjlig. Det finns inga tecken som tyder på att kampanjen mot FRA skulle vara initierad av främmande intressen.”

23 juni

”Under helgerna har OSI fortsatt att bevaka läget i media och hållit kontakten med tjf stabschefen och C Säk. På midsommaraffton och halva midsommardagen var aktiviteten ganska intensiv för att sedan klinga av. I bloggosfären börjar det märkas lite mer nyanserade tongångar.

Talet om att mejlbomba FRA och dränka oss i ärenden har hittills manifesterats i form av 1 300 inkomna ärenden till REG sedan 15.30 i torsdags.”

”Från och med i dag kommer jag att leda extraordinära möten med ledningsgruppen (LG) där vi kan hantera större frågor av strategisk karaktär som väcks på samordningsmötena.”

25 juni

”Jag vill åter poängtera hur viktigt det är att ingen vid FRA på något sätt efterforskar de läckor som myndigheten haft den senaste tiden. Att efterforska vem som spridit information till media är olagligt och om det skulle uppdagas att något sådant skett skulle det få grava konsekvenser ffrö FRA:s trovärdighet.”

26 juni

”Jag har förstått att aktiviteten i den så kallade bloggosfären håller på att minska något. Jag hoppas att den trenden håller i sig.”

27 juni

”Ny fart lär det bli under Almedalsveckan där FRA säkert kommer att vara ett populärt ämne. Jag ser en hel del av det som skrivs och inser att det finns mycket kvar att göra för att upplysa journalister och allmänhet, och även om det inte är FRA:s ska allena så vill jag bidra till att normalisera bilden av vår arbetsplats.”

”Ledningsgruppen och några andra medarbetare kommer att träffas på lördag för att arbeta fram en mer långsiktig strategi när det gäller ”varumärket” FRA.

8 juli

”Med början i morgon kommer vi att gå ut med rekryteringsannons som väcker uppmärksamhet. Det är läget i media som uppmuntrat oss att tänka annorlunda.”

27 augusti

”Debatten om signalspaningslagen har varit mycket intensiv under sommaren. Detta har på olika sätt inneburit stora påfrestningar för oss alla. De missförstånd och villfarelser som spridits om FRA har på många sätt varit olustiga och ovana för oss som arbetar här. FRA har aldrig tidigare dragits i smutsen på detta sätt!”

”Under de senaste veckorna har trycket mot FRA delvis ändrat karaktär. Debatten i media har sansat sig något och därigenom har också skrivelserna från allmänheten minskat”

ANNONS EXTERN LÄNK

Nu smygstartar rean hos Cervera: 30-50 % rabatt på utvalda varor!

Cervera

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

FRA-lagen

FRA, Försvarets radioanstalt