M vill stoppa höghastighetståg - säger nej

Av: Pär Karlsson

Publicerad:
Uppdaterad:

Regeringens planer på att bygga järnväg för höghastighetståg i Sverige kan vara på väg att spåra ur.

Moderaterna är inte med på tåget.

– Vi kan inte säga ja till en investering som är så olönsam och tränger undan andra viktiga investeringar, säger Elisabeth Svantesson (M).

I uppgörelsen som slöts efter valet mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna gavs en ny skjuts till planerna på att bygga höghastighetsjärnväg i Sverige.

Där slås fast att ”nya stambanor för höghastighetståg ska färdigställas så att Stockholm, Göteborg, Malmö och regioner och städer längs med och i anslutning till banans sträckning bättre knyts samman med moderna och hållbara kommunikationer”.

De samtal som tidigare förts i frågan, över blockgränserna, var tänkt att återupptas när valrörelsen var över. Men om så sker kommer inte Moderaterna att vara med.

1 av 3 | Foto: MARCUS ERICSSON/AFTONBLADET
Elisabeth Svantesson och Jessika Roswall.

Partiet har nämligen bestämt sig för att man inte kommer att stödja byggandet av höghastighetsjärnväg och inte heller kommer att delta i fler samtal med regeringen.

– Sverige har många stora utmaningar framför sig, investeringar i välfärden och infrastrukturen. Finansministern har sagt att det kommer krävas 90 miljarder till välfärden de kommande åren. Vi ser att vi måste prioritera och då säger vi nej, säger Elisabeth Svantesson (M), ekonomisk talesperson.

Moderaterna säger nej

M har svängt i frågan flera gånger de senaste åren.

Inför valet 2014 lanserade man ”Sverigebygget”, där stambanor för höghastighetståg var en central del. Men 2016, efter att S/MP-regeringen fört planerna vidare, hade man ändrat sig. Det blev för dyrt, olönsamt och kom för sent, menade man.

Men året efter tackade man, tillsammans med övriga partiet i Alliansen, ja till att föra samtal med regeringen i frågan.

Men nu, efter att man diskuterat frågan internt, säger M alltså nej. Skälen är flera, menar Svantesson.

Den nya stambanan, som enligt planerna ska vara färdig senast 2045 och kosta drygt 200 miljarder kronor, riskerar enligt M att bli både omodern, olönsam och inte skapa den klimatnytta som behövs.

Ett av huvudskälen till att bygga stambana för höghastighetståg är att det skulle kunna ersätta inrikesflyget mellan Stockholm och Malmö och Göteborg – och därmed minska utsläppen.

”Ger inte enorma tidsvinster”

Men Jessika Roswall, trafikpolitisk talesperson (M), säger att partiet i stället vill se fokus på elflyg och elektrifierade vägar, samt satsningar på att ta rusta upp den nuvarande bristfälliga infrastrukturen, bland annat runt storstäderna.

– Det ger inte enorma tidsvinster med höghastighetsbanor. Vi ser en ny typ av teknik som växer fram. När de här banorna är klara kommer utsläppen ha ökat och tekniken ha sprungit om de här tågen på många sätt.

Hon säger också att bygget av höghastighetsbanan skulle ha en negativ påverkan när det gäller utsläppen. Att utsläppen skulle minska totalt på sikt duger inte, menar hon, då det skulle ta årtionden att räkna hem det.

”Anmärkningsvärt”

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) kallar beskedet från M för ”anmärkningsvärt”.

– Men vi har ju noterat att M den senaste tiden gjort utspel om att lämna flera gemensamma processer, energipolitiken och kärnkraftsfrågan var det senast. Det är oroväckande om de drar sig ur viktiga samhällsinvesteringar som behöver göras. Det visar kanske mer på krisen hos M än något annat, säger han.

Kristdemokraterna och Vänsterpartiet har varit positiva till planerna medan Sverigedemokraterna sagt att man i stället borde rusta upp den befintliga stambanan. Och enligt Eneroth behöver inte M vara med på tåget för att planerna ska bli verklighet.

– Det är inte nödvändigt, men önskvärt. De stora utmaningar vi har i järnvägssystemet kommer ut av att man lät bli att investera, inte minst under den tid M styrde Sverige.

Ministern ger inte heller mycket för de argument som M använder.

– Det är felaktigt. M var ju också de som tog initiativ till Sverigeförhandlingen, så det är argument man inte tyckte var viktiga för ett antal år sedan.

– Om vi inte bygger nya stambanor kommer vi få mycket stora problem framöver i järnvägstrafiken och det blir omöjligt att kunna nå de klimatmål som vi alla förbundit oss till att nå.

Anders Åkesson, trafikpolitisk talesperson (C), är också kritisk:

– Flödet av gods och passagerare ökar, ska vi klara klimatomställningen och att järnvägen ens ska behålla sin andel av det totala transportarbetet fordras nya stambanor, säger han.

– C är beredda att ta ansvar för att dessa avgörande investeringar för jobb, människor och företag ska komma på plats i hela landet. Jag beklagar att M inte mäktar med att ta ett sådant ansvar. 

Emma Berginger, trafikpolitisk talesperson (MP):

– Det är väldigt illa att M nu säger nej till det hållbara resandet och den utveckling som nya stambanor för höghastighetståg innebär. Men, jag ser inte att höghastighetsbanorna är avhängiga vad M säger nu, vi är eniga i Januariavtalet om att gå vidare med nya stambanor för höghastighetståg.

Publicerad: