Stenevi vill fyrdubbla vindkraften – staten ska satsa 100 miljarder

Märta Stenevi vill lägga över 100 miljarder kronor på vindkraft och göra så att kommuner tävlar om att bygga mer.

Men MP-språkröret kan inte svara ja eller nej på om hon själv skulle kunna tänka sig att bo i närheten av en vindsnurra.

– Jag vill bo där jag har en bra boendemiljö, säger hon.

En vindrush likt guldrushen i USA och Kanada på 1800-talet.

Miljöpartiet har en tydlig bild över hur det svenska landskapet och energiförsörjningen ska se ut i framtiden.

Produktionen från dagens 4 754 vindkraftverk ska fyrdubblas och staten ska ge miljarder till kommuner som får igång bygget.

– Det går att bygga ut snabbt och det går att bygga väldigt mycket vindkraft, säger Märta Stenevi.

Märta Stenevi vill att kommuner ska tävla om att bygga så mycket vindkraft som möjligt.
Märta Stenevi vill att kommuner ska tävla om att bygga så mycket vindkraft som möjligt.

MP-språkröret besöker vindkraftsparken Lyrestad två mil norr om Mariestad. Här reser sig 22 vindsnurror 180 meter över marken. De vita tornen syns på mils avstånd och ger ett futuristiskt inslag i det västgötska landskapet. Stenevi tar på sig säkerhetsutrustning och åker en hisskorg upp till maskinrummet vid rotorn. En halvtimma senare kommer hon ner och har svårt att dölja sin entusiasm.

– Otroligt mäktigt, säger hon.

”M och SD lurar väljare”

Förra året stod vindkraft för cirka 16 procent av Sveriges totala elproduktion. En fyrdubblad produktion skulle enligt MP få de inhemska elpriserna att sjunka. Grön el skulle också kunna exporteras till fossilberoende länder i Europa.

MP-språkröret anländer till vindkraftparken Lyrestad en mil norr om Mariestad.
MP-språkröret anländer till vindkraftparken Lyrestad en mil norr om Mariestad.

MP har som förslag att staten fram till 2050 ger över 100 miljarder kronor till kommuner i bonus. Främst vill MP att byggandet ska öka i havet längs Sveriges kust, men även på land.

– Under 2021 avslogs ansökningar för 78 procent av alla vindkraftverk. Vindkraften har blivit ett ideologiskt rött skynke för Moderaterna. Antagligen för att vindkraft är för mycket förknippat med Miljöpartiet.

Ser du något problem med att vindkraftsmotståndare vänder sig till SD, som ofta är pådrivande lokalt?

– Jag tycker att Moderaterna och Sverigedemokraterna lurar sina väljare när man får det att låta som att svaret på att få lägre elräkning är kärnkraft. Det som ligger närmast i tid och som skulle sänka kostnaden snabbast är energieffektiviseringar och snabb utbyggnad av förnybar energi.

Protester på Facebook

Även lokala MP-politiker stoppar vindkraft, gör de fel?

– Vindkraftverk kan inte ligga var som helst, de måste ligga på ställen där de inte skapar målkonflikter och problem i närmiljön. Därför är den havsbaserade vindkraften så oerhört viktig.

I vindkraftparken Lyrestad reser sig 22 vindsnurror 180 meter över marken.
I vindkraftparken Lyrestad reser sig 22 vindsnurror 180 meter över marken.

Men det är inte bara politiska motståndare som sätter käppar i hjulet för vindkraften. Lokala proteströrelser sluter upp i Facebook-grupper, samlar namnunderskrifter och överklagar byggen. Kritikerna upplever vindsnurrorna som ett störande inslag i vardagen och något som sänker fastighetspriserna. Enligt en artikel i Läkartidningen har boende nära vindkraftverk oftare sömstörningar och depression. Man har också funnit en ökad frekvens av yrsel, tinnitus och huvudvärk.

Miljöpartiet vill att kommuner börjar tävla om att bygga vindkraft – drivkraften ska vara pengar från staten.

Ser du ingen risk för att medborgare körs över i den här tävlingen?

– Det tror jag inte. Men det kan hjälpa att föra en diskussion om varför det här gynnar kommunen och invånarna, inte bara att det tillför billig el utan att det också blir extrapengar till välfärden.

Elen går till Googles hall i Finland

Hur nära ett bostadshus ska man kunna bygga ett vindkraftverk?

– Det finns idag inga generella riktlinjer för hur nära ett bostadshus man får bygga vindkraftverk. Det bestäms av exempelvis mängden buller och skugga som verken resulterar i. Det är oerhört viktigt att man följer dem. Man ska inte lägga vindkraft på ställen där man får stora konflikter med lokalbefolkningen eller stör natur och miljö. 

Behöver reglerna skärpas?

– Det kan jag inte riktigt svara på i dag. Om det vi lär oss är att vi får för stora skador på grund av de prövningar som görs idag, då behöver vi se över det.

De 22 snurrorna i Lyrestad ägs till största delen av den globala investmentbolaget Ardian Infrastructure och förvaltas av Rabbalshede Kraft. Årsproduktionen från vindkraftverken köps helt och hållet av amerikanska Google. Bolaget använder elen till sin datahall placerad i Finland.

Utländskt ägande av vindkraftverk har uppmärksammats i flera artiklar senaste åren. Aftonbladet har rapporterat om kinesiska CGN som köpt upp vindkraftverk för miljarder på svenska landsbygden. Märta Stenevi vill se en ordentlig utredning om säkerhetsriskerna med att utländsk makt får kontroll över bärande infrastruktur. Energipolitik är också säkerhetspolitik, säger hon.

”Det är ett pulserande ljud”

Varför ska Sverige ha vindkraftverk vars el går till Googles serverhallar i Finland?

– Vi är på en marknad och vi ska inte bara försörja el till vårt eget land. Vi behöver ser till att Europa producerar så mycket förnybar energi att vi kan kapa alla band med det fossila. Om vi ökar vår produktion här så kan vi tränga ut kol och gas på andra ställen.

2017 gav ni en skatterabatt på 97 procent till Google och andra nätjättar. Varför ska staten ge så mycket pengar till Google?

– Ja vi satt i regeringen på den tiden. Jag tycker det finns anledning att ompröva ett sådant beslut.

När Aftonbladet träffar Märta Stenevi vid vindkraftparken hörs inte ett ljud från snurrorna eftersom de inte är i drift. Vindkraftsteknikern Jörgen Karlsson, som också närvarar, säger att även om de skulle vara igång så skulle ljudet från E20:an hundra meter bakom tallarna förmodligen överskugga kraftverken. Men bor du där det är tyst och har ett vindkraftverk nära kommer du höra det.

– Det är ett pulserande ljud, som i vissa kylskåp. Är du motståndare kommer du förmodligen störa dig på det, är du inte det kommer du kanske inte tänka på det, säger Jörgen Karlsson.

Vill inte svara ja eller nej

Märta Stenevi pekar på att vindkraft till havs har fördelen att det inte stör boende, samtidigt som det marina livet mår bra av rev som bildas där stolparna står. Kommuner som får ekonomiskt stöd kan välja att bygga kraftverken i havet, men prislappen är dubbelt så dyr som de som byggs på land.

”Vi behöver se till att Europa producerar så mycket förnybar energi att vi kan kapa alla band med det fossila”, säger Märta Stenevi.
”Vi behöver se till att Europa producerar så mycket förnybar energi att vi kan kapa alla band med det fossila”, säger Märta Stenevi.

Skulle du själv kunna tänka dig att bo granne vid ett vindkraftverk?

– Jag bor hellre granne med ett vindkraftverk än ett kärnkraftverk. Jag vill precis som alla andra ha en god boendemiljö, jag vill att vi i Sverige ska ha det tryggt och bra och inte bo på ett sätt så man kan bli sjuk, säger Märta Stenevi.

Men hade du kunnat tänka dig att bo nära ett vindkraftverk?

– Jag tycker att vindkraft ska ligga där det inte stör människor och natur, jag vill precis som alla andra ha en god boendemiljö. Jag vill varken bli störd av buller från motorvägar eller från vindkraft. Det är därför tillståndsprövningarna är så viktiga och att havsbaserade vindkraftverk byggs.

Många byggs fortfarande på land. Kan du tänka dig att bo granne med ett sådant?

– Nu bor jag i stan, jag kan tänka mig att bo där jag har en bra boendemiljö. Alla ska ha bra boendemiljö. Vi ska inte bygga vindkraft på ett sätt som människor far illa.

Aftonbladets reporter Olof Svensson och MP-språkröret Märta Stenevi.
Aftonbladets reporter Olof Svensson och MP-språkröret Märta Stenevi.

Märta Stenevi om:

...Sverige ska gå med i Nato?

– I grund och botten är Nato en kärnvapenallians, kärnvapen är ett oerhört hot mot hela den globala säkerheten. Vi ser med problem på hur man ska kunna driva en nedrustning inifrån en kärnvapenallians. Vi tycker inte att Sverige ska gå med i Nato.

...MP kommer rösta nej till en statsminister i en regering där partiet inte ingår?

– Vårt besked är att vi söker bästa möjliga genomslag för vår politik. Vi vet att det är i regeringsform man kan göra skillnad på riktigt. Hur förhandlingarna ser ut är en fråga för efter valet. Vi ser att vi har haft ett mycket bra samarbete med S, och har kunnat förhandla konstruktivt och bra med C och V.

...Varför MP inte lyfter i opinionen?

– Just nu präglas den politiska debatten väldigt mycket av kriget i Ukraina. Samtidigt tar frågor som varit viktiga för oss länge nu fart och biter, det vill säga att en energipolitik som lutar sig mot stater som Ryssland, Qatar och Saudiarabien inte bidrar till ett bra säkerhetspolitiskt läge. Tyvärr får inte klimatdebatten samma plats i debatten, där har vi ett jobb att göra. 

Publisert:

LÄS VIDARE