Löfven i KU – frågas ut om flyktingkrisen

avAnette Holmqvist

SAMHÄLLE

Statsminister Stefan Löfven frågas ut av Konstitutionsutskottet – om den gångna höstens flyktingkris.

Han försvarade det som gjorts och framhöll att också regeringen ska utreda hanteringen.

– Det har varit en stor utmaning för det svenska samhället. Det är viktigt att dra lärdomar för framtiden.

Även Åsa Romsons roll som vice statsminister granskades.

Utfrågningarna inleddes klockan 9 i riksdagen och det är flera ärenden som hanteras.

Förutom flyktingkrisen så ska också frågan om vice statsminister, miljöpartisten Åsa Romsons ansvar att ersätta Stefan Löfven. Även EU-politiken kommer att avhandlas.

Första punkten handlar om flyktingkrisen.

Löfven: Viktigt dra lärdomar

Statsministern försvarade regeringens arbete och framhöll de åtgärder som gjorts, hur krishanteringen har fungerat och de beslut som fattats.

– Flyktingkrisen har varit en stor utmaning för det svenska samhället. Det är viktigt att dra lärdomar för framtiden, säger han.

Även regeringen utreder frågan

Stefan Löfven slog fast att han välkomnar KU:s granskning och att också regeringen kommer att granska den period som varit.

– Regeringen kommer göra en oberoende utredning av hur vi och berörda myndigheter har hanterat frågan.

Utredningen ska enligt statsministern genomföras "så skyndsamt som möjligt" men för exakt datum hänvisade han till ansvarigt statsråd, migrationsminister Morgan Johansson (S).

Såg brister 2014

Utfrågningen påbörjades av KU:s ordförande Andreas Norlén (M).

Han frågade om när statsministern själv insåg vilken flyktingkris Sverige stod inför och vilka åtgärder han i så fall vidtog.

Löfvens svar blev att regeringen hade sett att det fanns brister i mottagningssystemet hösten 2014, och därefter inlett förändringar av systemet. Däribland påbörjat bostadsbyggande och ökade resurser till flyktingmottagningen. Men också att den riktigt akuta situationen som inleddes i september året därpå, 2015, hade varit svår att förutse, inte minst då Migrationsverket i juli sänkte sin prognos för hur många flyktingar man bedömde skulle komma till Sverige.

Totalt kom det 160 000 asylsökande och flyktingar till Sverige förra året, 70 procent av dem under september, oktober och november.

Även frågan om vem som leder landet i statsministerns frånvaro var uppe till granskning.

"Romson har representativ roll"

Åsa Romson (MP) är vice statsminister men inte ställföreträdande för statsministern om han är borta, hon har enligt Stefan Löfven en representativ roll som han menar ger extra tyngd, särskilt utomlands.

– Jag har valt att utse henne till vice statsminister med representativ roll och det har varit betydelsefullt inte minst utomlands, säger han.

I stället är det den minister som är i tjänst och som har längst tjänstgöringstid som statsråd som leder arbetet. I regeringens fall utrikesminister Margot Wallström (S).

– Det är frivilligt att utse en ställföreträdare och jag har valt att inte göra det, säger Löfven.

Att detta inte stod klart förrän i samband med Löfvens egen sjukdom förra sommaren menar han varit korrekt "i formell mening". Men han medgav samtidigt att han nog kunde ha varit tydligare med att informera.

ARTIKELN HANDLAR OM