Regeringens plan för att skapa fler jobb

Regeringen presenterar en jobbsatsning för att försöka mota tillbaka arbetslösheten.

Tio miljarder kronor ska satsas – mer än hälften av dem läggs på bostadsinvesteringar som ska ge 15 000 nya hyresrätter varje år.

– Vi ser att 150 000 människor kommer i arbete de kommande två åren, säger statsminister Stefan Löfven (S).

Inför höstbudgeten presenterar regeringen ett jobbpaket som innebär satsningar på tio miljarder kronor på två år, som man kommit överens om med Vänsterpartiet. Inriktningen presenterades i morse på DN Debatt och där går att läsa att pengarna ska läggas bland annat på bostäder och infrastruktur, vuxenutbildningar samt en aktiv näringspolitik där målet är att stärka exporten. Det hela sker i ljuset av att regeringen sedan tidigare lovat att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU år 2020.

Under eftermiddagen håller statsminister Stefan Löfven (S), finansminister Magdalena Andersson (S), näringsminister Mikael Damberg (S) och bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) en presskonferens i Barkarby norr om Stockholm. Där berättade man vad pengarna ska satsas på mer konkret.

Löfven kallar det för den största jobbsatsningen på "mycket, mycket länge".

Satsning på bostäder

Mer än hälften av pengarna handlar om bostadsinvesteringar. Enligt Mehmet Kaplan är det den "största satsningen på området sedan 1990-talet". En del presenterades i går, det handlar om upprustning av hyresrätter i framför allt miljonprogrammen. I dag stod det också klart att man lägger cirka två miljarder kronor per år på ett investeringsstöd som man hoppas ska ge 15 000 nya hyresrätter per år, framför allt till unga och studenter. Målet är att de ska byggas på ett klimatsmart sätt.

– Byggandet har legat på en alldeles för låg nivå, vi har bostadsbrist. Det är inte heller bara ett storstadsproblem, två tredjedelar av kommunerna säger att de har bostadsbrist, säger Kaplan.

Dessutom satsas pengar på en bonus som ska delas ut till kommuner som bygger nytt och på så sätt minskar bostadsbristen.

Finansminister Magdalena Andersson berättade att regeringen i budgeten också satsar på att förbättra matchningen på svensk arbetsmarknad. Planen är att det ska lösas genom ett nytt "kunskapslyft" och insatser för de som står långt från arbetsmarkanden.

– Vi har fler lediga jobb än någonsin samtidigt som vi har 400 000 arbetslösa. Det är dåligt både för de som inte har jobb men även för näringslivet som inte kan expandera, säger hon.

"150 000 fler i arbete"

Samma tema var Stefan Löfven inne på i sitt sommartal, då han lovade fler utbildningsplatser på yrkeshögskolan.

– Ökningen av utbildningsplatser för ökad kompetens och matchning uppgår nästa år till 54000, som mest några år senare 75 000, säger Andersson.

Med regeringens reformer, och det faktum att den svenska ekonomin pekar uppåt, menar statsministern att 150 000 fler människor kommer komma i arbete de kommande två åren. Enligt Finansdepartementets prognoser ligger arbetslösheten i Sverige år 2019 på 6,2 procent. Till året efter det, 2020, har regeringen lovat att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU.

För att ha råd med reformerna har regeringen aviserat att man höjer flera skatter, bland annat bensinskatten.

Publisert: