Ännu ingen enighet inom Alliansen

Har fortfarande inte presenterat en kandidat till talmansposten

Publicerad:
Uppdaterad:

SAMHÄLLE

Innan måndag har Alliansen lovat att presentera en gemensam kandidat till talmansposten i Sveriges riksdag – men har ännu inte enats.

Man är dessutom inte överens om huruvida man tycker att SD ska få tillgång till presidieposter i riksdagens utskott.

– Just nu pågår det samtal inom Alliansen kring de här frågorna. Det har det gjort ett tag, säger Moderaternas gruppledare Tobias Billström.

På måndag ska Sveriges riksdag välja en ny talman. Det är denna person som sedan ska inleda förhandlingarna vid ett regeringsskifte och lägga fram förslag till ny statsminister efter att Stefan Löfven (S) väntas röstas bort någon dag senare.

Allianspartierna har tidigare gett beskedet att man skulle gå fram med en gemensam talmanskandidat, oavsett hur det gick i valet.

Den principen har man hållit fast vid efter valet och frågan har varit uppe på de möten som alliansledarna haft. Tanken är att kandidaten ska vara brett respekterad i riksdagen.

1 av 2 | Foto: Lotte Fernvall

”Just nu pågår samtal”

Samtidigt har Socialdemokraterna öppnat för att förhandla över blockgränsen om talmansposten. Partiet har ännu inte fört fram någon egen kandidat.

Ännu är det oklart vilken kandidat Alliansen kommer att presentera. Moderaternas gruppledare Tobias Billström uttalade sig i dag i samband med att partiets riksdagsgrupp samlades

– Just nu pågår det samtal inom Alliansen kring de här frågorna. Det har det gjort ett tag. Det kommer det också det också fortsätta att göra ett tag till. Men i sinom tid kommer Alliansen att presentera ett gemensamt förslag till den här viktiga posten.

Han ville inte säga om det är per automatik kommer att bli en moderat som Alliansen förordar.

– När samtal pågår så pågår de. När de är avslutade kommer kandidaten att presenteras. Vi kommer att presentera ett besked när vi är färdigpratade. När det blir kan jag inte tala om här och nu.

Ännu inte överens om presidieposter

Billström själv valdes i dag om som gruppledare för M, vilket innebär att han inte är aktuell för talmansposten. Han ville inte gå in på hur kontakterna över blockgränsen i dag ser ut kring talmansposten, eller om det finns några.

– Alla sådana kontakter tar jag med dem som berör. När vi pratat eller om vi pratar och i så fall är färdiga så kommer det kommuniceras.

Han menar att det är helt naturligt att det tar lite tid för Alliansen att enas i frågan.

– Vi hoppas att det besked vi ger ska kunna bära rakt igenom kammaren.

Allianspartierna är dessutom fortfarande inte överens i frågan om Sverigedemokraterna ska få tillgång till de viktiga presidieposterna i riksdagens utskott. Tidigare har partiet stängts ute från ordförandeposterna.

– Den frågan är inte avgjord ännu, det fortsätter vi att diskutera, säger Billström.

Tidigare i dag meddelade Jonas Sjöstedt (V) att hans parti kommer att utmana Sverigedemokraterna om posten som andre vice talman.

SD har föreslagit Björn Söder, som haft posten i fyra år. Enligt praxis skulle SD, som tredje största parti, få posten. Men enligt V skulle Söder inte representera hela svenska folket och är därför olämplig. Beskedet väckte ilska hos SD.

V utmanar SD

Senare meddelade Miljöpartiet att man inte heller kommer att stödja Söder som andre vice talman, men att man ännu inte bestämt om man ska lägga ned rösterna eller stödja V-kandidaten Lotta Johnsson Fornarve.

Enligt Tobias Billström kommer M inte att stödja förslaget. Partiets utgångspunkt är att proportionaliteten ska gälla när det gäller de vice talmännen bra.

– När det gäller talmannen är det så att det med det ämbetet följer konstitutionella befogenheter som är väldigt vittgående. Så är inte fallet med de vice talmännen, därför är det en skillnad. Proportionalitetsprincipen har tjänat oss väl när det gäller valet av vice talmän, säger han.

Publicerad: