Scania-order skrevs på – trots fackliga svårigheter

Av: Olof Svensson

Publicerad:
Uppdaterad:
1 av 6

SAMHÄLLE

TEHERAN. Stefan Löfven avslutade Iranbesöket på Scania, som har skrivit på en stororder om att sälja tusentals bussar och lastbilar till landet.

Men för anställda i Iran finns små möjligheter att gå med i fria fackförbund – landet rankas som ett av de tio värsta i världen på det området.

– Jag vet att det inte finns samma fackliga möjlighet som vi har hemma, det är helt korrekt, säger Stefan Löfven.

Scaniafabriken ligger två timmars bilresa från Teheran och var det sista stoppet på Stefan Löfvens Iranbesök. Statsministern mottogs med röd matta och uppradade, fabriksnya lastbilar utanför entrén. Han fick en rundvandring i monteringshallen, han pratade med anställda och fick dragningar om hur fabriken går.

Handelsfrågan stod högt upp på agendan under Löfvens Iranbesök. Scania är ett av företagen som skrivit på en stororder och nu räknar med att kunna sälja omkring 1 400 bussar till Iran i år.

Lastbilsproduktionen ska också utökas. Om finansieringsproblematiken på grund av de tidigare sanktionerna mot Iran löser sig skulle företaget kunna dubblera sin exportomsättning, enligt vd:n Henrik Henriksson. I år räknar Scania med att exporterade lastbilar och bussar för 3,5 miljarder kronor till Iran.

Men de anställda på Scanias fabrik i Iran har, precis som på andra företag i landet, svårt att ansluta sig till fria fackförbund. IFS, internationella fackliga samorganisationen, rankar Iran som ett av de tio värsta länderna i världen när det kommer till möjligheterna att engagera sig fackligt. Fackliga ledare och strejkande arbetare har också fängslats på oklara grunder, rapporterar organisationen.

Stefan Löfven, som på hemmaplan upprepade gånger betonat vikten av arbetstrygghet och möjlighet att engagera sig fackligt säger så här om situationen:

– De har sina regler här som de naturligtvis måste följa. Jag kan det inte i detalj men jag vet att det inte finns samma fackliga möjligheter som vi har hemma, det är helt korrekt. Men det är också ett argument för att faktiskt ha den här kontakten och se till att Scania är här. De har ett högt anseende och ligger långt fram vad det gäller corporate social responsibility (företags samhällsansvar reds. anm.).

Scanias vd Henrik Henriksson säger att det finns möjlighet för de anställda att engagera sig i lokala fackföreningar, men om de är statligt oberoende eller inte vet han inte. Däremot är han noga med att lyfta fram att Scanias egna värderingar gäller varhelst bolaget etablerar sig i världen. En viktig del i dem är att det finns bra kontakter mellan ledningen och de anställda, säger han.

– Som svenskt bolag har vi bestämt oss för att det är bättre att vi går in i marknader som är svåra än att vi sitter hemma och surar. Vi jobbar med våra värderingar och vi tror att de kan sprida sig ute i samhället. På så sätt kan vi medverka till förändring, säger han.

Han understryker att den ökade produktionen i Iran inte är ett hot mot jobben i Sverige.

– Det här är en förutsättning för att kunna skapa jobb i Sverige, men extrakt hur många går inte att säga. Men det finns ingen konflikt mellan att vi skapar jobb här och har jobb kvar i Sverige, tvärtom det är en symbios. 

Efter besöket på Scania reste Löfven tillbaka till Sverige. På frågan vad han tar med sig hem svarade han att relationerna mellan Iran och Sverige är goda och i framtiden kommer att bli ännu bättre. Han lyfte också fram att president Hassan Rouhani sagt att det faktum att Sverige nu sitter i FN:s säkerhetsråd gör att vi är en viktig aktör i frågor som rör utvecklingen i regionen.

– Det andra är handel och möjligheten till att utveckla både Irans och Sveriges möjligheter. När svenska företag är aktiva här så skapar vi också jobb hemma. Det är klart att i Södertälje har det betydelse att den här produktionen finns här, säger Löfven.

Publicerad:

LÄS VIDARE