SD siktar på samarbete med M i justitieutskottet

avPär Karlsson

SAMHÄLLE

M och SD har nu haft ett första möte i riksdagen efter att Anna Kinberg Batra brutit isolering av partiet.

På mötet diskuterades hur partierna ska förhålla sig till varandra framöver - i hela landet.

–  Jag kommer att uppmana våra företrädare att ta kontakt med sina moderata kollegor i riksdagens utskott samt i kommun- och landstingsfullmäktige, skriver SD-ledaren Jimmie Åkesson på Facebook.

Det var i förra veckan som Moderaterna som första parti öppnade för att inleda samtal med Sverigedemorkaterna i riksdagen.

Nu har mötet ägt rum, något som DN var först med att rapportera om.

– Ett möte mellan M och SD har ägt rum på tjänstemannanivå under dagen. På mötet har vi redogjort för att Moderaterna har ett organiserat samarbete och vill bilda regering och budgetförhandla med Alliansen. Därutöver söker vi stöd i enskilda frågor från samtliga riksdagspartier där man bedömer att det finns förutsättningar att komma överens. Det sker inom ramen för ordinarie riksdagsarbete i riksdagens olika utskott, säger pressekreteraren Andreas Hamrin (M).

Han fortsätter:

– Vi redogjorde även för att den policy som M har haft om att inte tala med SD om politiska frågor är upphävd men att vi inte kommer att inleda något organiserat samarbete varken med SD eller V, eftersom vi inte delar deras värderingar.

Kommer det bli fler möten?

– Det vet jag inte.

Diskuterade ni vilka frågor där ni skulle kunna komma överens?

– Jag har ingen mer information att ge än det som jag sagt.

SD: ”Konstruktivt möte med bra stämning”

Moderaterna vill inte gå in på vilka personer som företrädde partiet på mötet.

SD företräddes av Mikael Eriksson, högsta politiska tjänsteman i partiledaren Jimmie Åkessons stab. Det berättar SD:s gruppledare Mattias Karlsson.

– Enligt rapporten som jag fick var det ett konstruktiv möte med bra stämning. Det kom väl inte fram så väldigt mycket nytt mer än att vi fick möjlighet att ställa frågor som vi haft, säger Karlsson.

SD-ledningen ville framför allt veta hur Kinbergs Batras nya besked påverkar kommun- och landstingspolitiken.

– Vi ville veta om det är fritt fram för M:s ledamöter i kommun- och landstingsfullmäktige att inleda dialog och samarbete kring sakpolitik med oss. Beskedet var att det var fritt fram att göra så. Sedan fick vi bekräftat att det är utskottsarbetet som vi i närtid är överens om att fokusera på, att inleda en dialog och försöka hitta gemensamma nämnare i de fall där det är aktuellt i enskilda sakfrågor, säger Mattias Karlsson.

SD-gruppledaren säger att hans parti har gått igenom frågor där man ser det som mer aktuellt att ha en dialog och söka samarbete med M i riksdagen.

– Jag kommer uppmana mina ledamöter i riksdagsgruppen att snarast möjligt söka kontakt med sina motsvarigheter hos M i utskotten, så får vi se vad det leder till. Vi kommer göra likandant när det gäller våra kommun- och landstingsgrupper, att uppmana dem att i närtid söka kontakt och möten med sina moderata motsvarigheter.

Hoppas få prata om frågor där Alliansen är överens

M-ledningen har sagt att man vill hålla ihop Alliansen och bara kommer att söka stöd hos SD i övriga frågor, där de borgerliga partierna inte är överens. Men Mattias Karlsson tror att man även kommer att diskutera frågor där hela Alliansen är överens.

– M är tydliga med att man i första hand förhandlar med de övriga Allianspartierna. Men när det gäller information och dialog tror jag att vi kommer kunna ha ett utbyte i olika frågor, även frågor där Alliansen tycker lika.

Karlsson tror att SD och M kommer att ha svårt att enas i välfärdsfrågor.

– Där finns det en ideologisk skillnad mellan oss.

Däremot ser han ljusare på läget i migrations- och integrationsfrågor. Bäst möjligheter till samarbete tror han finns i justitieutskottet. Detta trots att M-ordföranden där, Beatrice Ask, sagt att man inte ska förändra sitt arbete.

– Där har vi redan fällt regeringen ett 50-tal gånger den här mandatperioden. Där kan vi bland annat diskutera fortsatt straffskärpning, att titta på avskaffandet av mängdrabatten. Där har M signalerat att de närmat sig vår ståndpunkt.

Åkesson: ”Steg i rätt riktning”

SD-ledaren Jimmie Åkesson skriver själv om mötet på Facebook:

– Det blev som väntat ett positivt möte i en konstruktivt anda. Jag kommer att uppmana våra företrädare att ta kontakt med sina moderata kollegor i riksdagens utskott samt i kommun- och landstingsfullmäktige. Vi kommer att söka förhandling och samarbete i olika sakpolitiska frågor.

Han skriver också:

– Jag ser dagens möte som ett steg i rätt riktning.

De övriga Allianspartierna har ställt sig frågande till M:s planer på utskottssamarbete med SD.