MP-toppar pekade ut tjänsteman som säkerhetsrisk

”Är en häxprocess”

Publicerad:
Uppdaterad:

SAMHÄLLE

Tjänstemannen klassades som en säkerhetsrisk med rysskopplingar.

Men nya uppgifter pekar på att anklagelserna som lades fram av höga chefer i Miljöpartiet var påhittade.

De ansvariga – kanslichef Anna Stenvinkel och statssekreterare Eva Svedling – vägrar svara på frågor om fallet.

– Om man bara anklagar någon och inte redovisar varför så är det en häxprocess, säger riksdagsledamoten Annika Lillemets.

1 av 2 | Foto: Pressbild
MP:s före detta utrikespolitiska talesperson Pernilla Stålhammar.

Kvällen den 2 juni 2015 träffades miljöpartister från riksdagsgruppen och partikansliet för en traditionell sommarfest. En person, som brukade närvara vid jul- och sommarfesterna, var dock inte med på tillställningen. Mannen, som arbetat för partiet i 17 år, hade inte ens fått en inbjudan utan tillbringade kvällen hemma i sin bostad.

Under våren hade mannen blivit avstängd från sin arbetsplats på riksdagskansliet. Avstängningen hade följts av en tillfällig omplacering.

Vid 20-tiden ringde mannens chef Anna Stenvinkel från sommarfesten och bad honom att komma in till Miljöpartiets kansli nästa dag. Hon var mycket angelägen om att prata med honom.

Mannen anlände till kansliet på Pustegränd på Södermalm i Stockholm klockan 9 dagen efter. Han visades in i ett litet konferensrum på bottenplan. Där sträckte MP:s kanslichef Anna Stenvinkel och riksdagskanslichef Eva Svedling, i dag statssekreterare åt Isabella Lövin, fram ett papper med en erinran om att han brutit mot arbetsgivarens föreskrifter. Det stod att han hade deltagit i ett möte med den ryska ambassadören i riksdagens lokaler utan att informera ansvarig chef. Agerandet sågs som särskilt allvarligt eftersom mannen under 2014 haft flera träffar med ryska ambassaden, utan att berätta för sin chef.

”Händelserna vittnar om bristande omdöme och kan utgöra en säkerhetsrisk”, stod det. Skrivelsen avslutas med att mannen, vid fortsatta överträdelser, kan sägas upp: ”med hänvisning till illojalitet mot arbetsgivaren”.

– Jag borde bara ha lämnat rummet och gått därifrån. Den där erinran var så absurd, det var bara gallimatias. Den var tydligt skriven i affekt, mitt namn står inte ens på den, säger tjänstemannen till Aftonbladet.

Flera frågetecken

Mannen visste inte då att innehållet i erinran skulle få långtgående konsekvenser för hans fortsatta arbetsliv och privatliv.

Men vad var det egentligen för kontakter han hade haft, och vad var det som utgjorde en säkerhetsrisk?

Aftonbladet har granskat historien om MP-tjänstemannen och hittat flera frågetecken. När Aftonbladet skrev om fallet i vintras pekades mannen ut som ryssvänlig och en säkerhetsrisk. Men i en redogörelse som mannen via sitt juridiska ombud lämnat till partiet framträder en helt annan bild av händelserna. Enligt redogörelsen har högt uppsatta chefer på Miljöpartiets riksdagskansli fabulerat ihop en erinran om säkerhetsrisk med syftet att att få bort mannen från arbetsplatsen.

Några månader innan mannen fick erinran, i mars 2015, hade ett förhållande mellan honom och en miljöpartistisk riksdagsledamot avslutats. Mannen berättar för Aftonbladet att uppbrottet var uppslitande och eftersom de båda delade arbetsplats blev deras privatliv en fråga för partiet.

– Jag beklagade att riksdagsledamoten tagit vår privata relation och problem till arbetsplatsen. Jag menade att två vuxna människor borde kunna reda ut det på egen hand, men ledamoten ville inte medverka till en lösning, säger tjänstemannen.

Han kontaktade även MP:s gruppledare i riksdagen Jonas Eriksson och Maria Ferm. De träffades under en timmes möte men enligt tjänstemannen var de inte intresserade av att hitta en lösning på situationen.

”Totalt utflippat”

I stället upprättades en ”handlingsplan”, som innebar att mannen tillfälligt skulle omplaceras från riksdagskansliet och få andra uppgifter. Mannen erbjöds senare en tjänst som han tackade nej till med hänvisning till att han ansåg sig överkvalificerad. Det hela slutade med en överenskommelse om att mannen skulle lämna sin tjänst och att han skulle erhålla 15 månadslöner i avgångsvederlag.

Förhandlingarna var inne i sitt slutskede när kanslichefen Anna Stenvinkel riksdagskanslichefen Eva Svedling lade fram sin erinran om att han var en potentiell säkerhetsrisk. Aftonbladet har tagit del av innehållet i handlingen, som är underskriven av båda cheferna.

Tjänstemannen hade visserligen deltagit i ett möte med den ryska ambassadören i riksdagen. Men tvärt emot vad som står i erinran var ansvarig chef informerad om detta i förväg. Riksdagsledamöterna Valter Mutt (MP) och Annika Lillemets (MP) närvarade båda vid mötet och bekräftar att de informerat mannens chef, Eva Svedling.

– Det var jag som tog initiativet till det mötet och det var ingen märkligt alls. Det är bra att ha direktkontakt med ambassader, vare sig det gäller den amerikanska, den ryska, eller någon annan. Att beskriva det som är en säkerhetsrisk är för mig totalt utflippat, säger Valter Mutt.

”En häxprocess”

Tjänstemannen hade också deltagit på ett par möten med den ryska ambassadens förstesekreterare, men det skedde i samråd med ansvarig ledamot. Dessa möten hade hållits då partiet befann sig i opposition.

– Det kom regelbundna förfrågningar till riksdagskansliet från olika ambassader om möten. Eftersom jag var ansvarig tjänsteman landade förfrågningarna på mitt bord, säger tjänstemannen.

När det kom förfrågningar från den ryska ambassaden brukade han alltid diskutera med den ansvariga riksdagsledamoten om det var lämpligt att träffas eller inte.

– Totalt var det kanske två, tre träffar per år. Ungefär lika många som med USA:s ambassad, fast där kunde det även vara sociala evenemang. Någon gång var ansvarig ledamot med, andra gånger representerade jag partiet. Oftast fick jag med mig frågor och sedan gjorde jag minnesanteckningar på svaren och vilka frågor som ryska ambassaden ville prata om, säger han.

Riksdagsledamoten Valter Mutt kände till träffarna:

– De här cheferna var väldigt nya i sammanhanget, de kände dåligt till Miljöpartiet och hade uppenbarligen fått mycket om bakfoten om hur arbetet går till.

Riksdagsledamoten Annika Lillemets anser att anklagelserna var helt tagna ur luften:

– Om man anklagar någon för att vara en säkerhetsrisk, då ska man naturligtvis ha mycket på fötterna. Om man bara anklagar någon och inte redovisar varför så är det en häxprocess, säger hon.

Aftonbladet har också kontaktat personer som arbetar med utrikespolitik i andra partier, som inte tycker det är konstigt att ha kontakter med ambassader.

– Att träffa folk är inte skumt, inte ens folk från ryska ambassaden. Det är snarare tjänstefel att inte ha tentaklerna ute, säger en person.

Stoppades från nytt uppdrag

Kort efter att mannen hade fått erinran slöts ett avtal mellan honom och Miljöpartiet. Enligt avtalet fick han då 18 månadslöner utbetalda, tre extra månadslöner eftersom cheferna agerade på egen hand med erinran, utan att samråda med partiets juridiska ombud. Totalt betalades det ut över en halv miljon kronor i en klumpsumma. I kontraktet står att båda parter ska iaktta sekretess kring bakgrunden kring överenskommelsen. Det står också att den skriftliga erinran, den om säkerhetsrisken, ska upphöra eftersom den saknar betydelse.

Men säkerhetsbedömningen skulle fortsätta att förfölja tjänstemannen.

I oktober samma år, då han sedan flera månader lämnat sin tjänst i partiet, blev han tillfrågad ett uppdrag i stiftelsen Green Forum, som är knuten till Miljöpartiet.

Bara några dagar senare fick han ett mejl från ordföranden i stiftelsen, Lars-Olof Karlsson. Erbjudandet var nu inte längre aktuellt.  

”Vi måste dra tillbaka vår förfrågan om att ha dig med i Green Forums advisory board. Jag har fått information som säger att det skulle det kunna skada Green Forum om du finns med där.” skrev ordföranden.

Informationen kom från tjänstemannens förra chef, det vill säga Anna Stenvinkel. I dokument som Aftonbladet har tagit del av framgår att Stenvinkel under ett telefonmöte varnat ordföranden för Green Forum för att ge tjänstemannen uppdraget. Hon hänvisar till att en visselblåsare lämnat information om tjänstemannen och skriver i ett mejl: ”Jag ser oerhört allvarligt på detta och att ni inte kan förstå att jag endast kontaktat dig eftersom det var absolut nödvändigt. Jag kommer tvingas återkomma till dig.”

Lars-Olof Karlsson bekräftar att Anna Stenvinkel kontaktade honom.

– Hon sa att det fanns information som hon kände till, men som hon inte kunde passa vidare, säger han.

Krävde du inte att få veta vad det handlade om?

– Jag försökte få mer information men hon var så pass bestämd med att det här skulle kunna skada partiet. Hon var så övertygande att vi beslutade att inte erbjuda honom den positionen.

Även Jon Karlfeldt, dåvarande sammankallande för Miljöpartiets partistyrelse, var inblandad i kontakten med Green Forum, gällande tjänstemannen. När Aftonbladet når honom hänvisar han alla kommentarer till Miljöpartiets partisekreterare Amanda Lind.

– Hon är insatt i det här och har all information, säger han.

Vägrar svara på frågor

Amanda Lind vill däremot inte låta sig intervjuas. Hennes pressekreterare hänvisar istället kommentarer till Miljöpartiets kanslichef Anna Stenvinkel - samma person som skrev under den erinran som MP-tjänstemannen fick.

MP-tjänstemannen är övertygad om att det avslutade förhållandet med riksdagsledamoten var grunden till att han tvingades gå. Eftersom han hade en lägre position än ledamoten såg cheferna till att omplacera honom för att bli av med problemet. När han inte accepterade deras erbjudande lade de fram anklagelserna om att han var en säkerhetsrisk i syfte att få bort honom.

– De kunde lika gärna kunnat anklagat mig för pedofili. Att anklaga någon för rysskopplingar är på samma nivå, det går inte att värja sig emot en sådan stämpel, säger tjänstemannen.

Mannen eller hans advokat har aldrig kontaktats av polisen, säkerhetspolisen, riksdagens säkerhetstjänst eller någon annan utredare – vilket borde ha skett om det låg substans i påståenderna, anser han.

Aftonbladet har under flera dagar sökt ansvariga på Miljöpartiet för att få en förklaring till varför mannen fick sluta, varför han ansågs vara en säkerhetsrisk och vem som fattade det beslutet. Riksdagsledamoten som tidigare var i relation med tjänstemannen vill inte uttala sig om ärendet, men säger att den avslutade relationen inte hade något att göra med att han fick sluta.

Kommenterar inte personalärenden

Samtliga som Aftonbladet pratar med i MP hänvisar kommentarer till kanslichef Anna Stenvinkel. Aftonbladet når henne vid ett tillfälle. Hon säger då att hon inte har möjlighet att prata och ber att få frågorna skriftligt, hon lovar samtidigt att återkomma med svar. Det gör hon däremot inte.

Aftonbladet har upprepade gånger sökt Isabella Lövins statssekreterare Eva Svedling för en kommentar, efter flera dagar ringer en pressekreterare upp och hänvisar alla frågor till Anna Stenvinkel.

Miljöpartiets presschef, Pontus Tengby, skickar till slut en skriftlig kommentar:

”Vi kan inte kommentera enskilda personalärenden. Men generellt kan vi säga att om information når oss om att personal inte har agerat korrekt i något avseende har vi rutiner vi följer. Vi har även god kontakt med berörda myndigheter och riksdagens säkerhetstjänst i de fall där det rör säkerhetsfrågor. Vi kan självklart heller inte säga något om förekomsten av eller innehållet i partiets interna möten eller diskussioner.”

Publicerad:

LÄS VIDARE