Muf:s krav på Kristersson - marknadshyror överallt

Foto: Kicki Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN

avPär Karlsson

SAMHÄLLE

ÖREBRO. Ulf Kristersson riskerar en tidig förlust på Moderaternas arbetsstämma.

Moderata ungdomsförbundet kräver att partiet ska gå ännu längre när det gäller marknadshyror.

Ungmoderaterna kräver att friare hyressättning införs på alla hyresrätter i Sverige.

I dag inleds Moderaternas arbetsstämma i Örebro. Med nya partiledaren Ulf Kristersson på plats ska partiet återigen diskutera sakfrågor efter en lång tids turbulens.

Ombuden på stämman har som uppgift att besluta om vilken politik partiet ska ta med sig in i 2018. Det blir också de frågor som M kommer att driva i förhandlingarna med Alliansen inför valet.

Inför stämman har intensivt arbete pågått på flera fronter i partiet där olika grupperingar försöker vinna tillräckligt med stöd för sina förslag. En av de mest aktiva aktörerna är Moderata ungdomsförbundet vars ordförande Benjamin Dousa har reserverat sig mot partiledningens förslag på inte mindre än 26 punkter.

Kräver att ledningen går längre

En av de frågor där Muf vill piska på ledningen handlar om bostadspolitiken. Inför stämman söker partistyrelsen stöd för att utreda frågan om en friare hyressättning, det vill säga marknadshyror, vid nybyggnation av hyresrätter.

Frågan om en avreglering av hyresmarknaden och införandet av marknadshyror har pågått i Sverige under årtionden. I dag är det inte tillåtet för fastighetsägaren att sätta vilken hyra som helst, det finns i praktiken finns ett tak.

Som motargument mot marknadshyror sägs ofta att det skulle leda till kraftigt höjda hyror som skulle drabba de boende. De som talar för en förändring menar att dagens regler gör att det inte byggs tillräckligt mycket hyresrätter vilket leder till långa bostadsköer.

M-ledningen skriver i handlingarna inför stämman att man vill se friare hyressättning vid nybyggnation men att det inte skulle påverka villkoren för befintliga hyresrätter.

Det tycker Muf är alldeles för lamt - man kräver att marknadshyror inför även i de hyresrätter som redan finns.

– I dag måste man antagligen ha rika föräldrar eller födas in på rätt bostadsadress för att få en hyresrätt i någon av våra större städer, särskilt universitets- och högskolestäder, säger Benjamin Dousa.

”Det är orättvist”

Muf-ordföranden fortsätter:

– Mycket av det kan hyresrätten hjälpa till med. Det är ofta den första foten in på bostadsmarknaden. Fortsätter vi på vägen vi är inne på nu kommer inga förutom överklassens barn ha kapacitet att ta sig in på de här orterna. Det tycker vi är orättvist.

Muf har medvind i sin kamp och Dousa tror på en seger när det är dags för omröstningen i frågan på fredag.

– Vi har uppbackning från Stockholms stad, Stockholms län och Skåne. Det är väldigt stora länsförbund som ställer sig bakom vårt krav.

Under stämman kräver Muf också att M går till val på ännu större skattesänkningar, att man avskaffar turordningsreglerna i Lagen om anställningsskydd och ett ännu lägre bidragstak än vad partiledningen föreslår.

Överlag tycker dock Dousa att Moderaterna nu är på rätt väg.

– Nu ska vi utveckla politiken och det är klart att det krävs fler åtgärder för att vara helt stridsdugliga inför valrörelsen. Men riktningen är helt rätt nu.

ARTIKELN HANDLAR OM