Debatten om sjukskrivningarna

Strandhäll: ”Jag är beredd att sätta in fler åtgärder”

Av: 

Anette Holmqvist

SAMHÄLLE

Sjukas arbetsförmåga ska prövas – men det ska gå rätt till, slår socialminister Annika Strandhäll fast.

Hon framhåller dock att mer måste göras.

– Man får inte bli så snäv i sina tolkningar vid tidsgränserna att man i stället för att hjälpa personer tillbaka i jobb så kastas de ut, säger hon.

Aftonbladet har tidigare berättat att allt fler sjuka nu nekas sjukpenning. Något kritiker kopplar till regeringens krav på Försäkringskassan om att minska sjuktalet i Sverige till 2020.

”Människor faller mellan stolarna”

Socialminister Annika Strandhäll (S) är ansvarig för frågan i regeringen.

– Jag tycker att människor ska få rätt stöd och hjälp för att komma tillbaka till jobb igen. Det som oroar mig väldigt mycket är de fall som kommer fram och där det handlar om människor som har hamnat helt mellan stolarna. Där man inte får hjälp av försäkringskassa, arbetsförmedling eller där man kläms mellan hälso- och sjukvård och myndigheter. Det bekymrar jag mig över, säger hon.

Vad vill du göra åt de fallen?

– Regeringen kommer att komma tillbaka med ytterligare åtgärder. Om man ska stötta människor tillbaks till arbete igen kräver det att myndigheterna klarar av att samverka med varandra. Till exempel i fråga om Försäkringskassans samordningsuppdrag, att man inte bara prövar rätten till ersättning utan att man också verkligen ser till att samverka med läkare, arbetsgivare och ser till att personer får rätt stöd.

Självkritisk

Annika Strandhäll menar att det är självklart att människors arbetsförmåga prövas.

– Vi har alltid haft prövning av arbetsförmåga i sjukförsäkringen, det är inget nytt och det ska vi naturligtvis ha, för det är då vi kan se vad man behöver sätta in för stöd för att man ska kunna komma tillbaka till jobbet igen. Men det får inte bli på ett sådant sätt att man blir så snäv i sina tolkningar vid tidsgränserna att man i stället för att hjälpa personer tillbaka till jobb så kastas de ut. Där måste vi se till att vi får till rätt samverkan, säger hon.

Annika Strandhäll förklarar de ökande avslagen med att Försäkringskassan nu genomför fler prövningar.

– Och det är viktigt att man gör det. Men självkritiken som jag idkar handlar om att inte samverkan fungerar kring individerna. Där är jag beredd att sätta in fler åtgärder.

Tidigare rehabilitering

Inom arbetarrörelsen finns i dag en mycket stor irritation kring regeringens hantering av frågan om de sjukskrivna. Många talar om att ”regeringen kommer att förlora valet” nästa år på detta.

Men det är en kritik som Annika Strandhäll viftar bort.

– För min del är inte det den viktigaste delen, det är att människor hamnar i kläm, säger hon.

Socialministern framhåller att regeringen kommer att göra mer. Det handlar både om förtydligade uppdrag till Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen och ny lagstiftning.

– Det kommer en ny lagstiftning på plats vid halvårsskiftet nästa år som handlar om att man ska ha en rehabiliteringsplan mycket, mycket tidigare. Och vi tar också bort möjligheten till att dra in sjukpenningen retroaktivt redan från årsskiftet. Men jag kommer också att återkomma med ytterligare åtgärder inom kort.

Vad det handlar om vill hon dock inte säga.

– Det kan jag inte säga nu, men det handlar om att individen ska kunna känna sig tryggare med sjukförsäkringen.

ANNONS

Upp till 25% på solskydd för alla hudtyper - MEDS

Extern länk från MEDS

Beställ här

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Debatten om sjukskrivningarna

Annika Strandhäll

Försäkringskassan

Sjukförsäkringen