Ministern efter MSB:s vattenlarm: Vi har ingen brist

Av: Anette Holmqvist

Publicerad:

MSB varnade för risk för vattenbrist.

Ansvarig minister Jennie Nilsson (S) håller inte med.

– Det finns inte några problem med dricksvattenförsörjningen, säger hon.

Frågan om att Sverige skulle kunna drabbas av brist på dricksvatten till följd av coronakrisen slog ned som en bomb i går.

Det var MSB:s enhetschef Maria Bergstrand som lyfte ett varningens finger, och redogjorde för vilka möjliga risker som myndigheten har identifierat.

– Det finns till exempel en risk för brist på kemikalier inom dricksvattenförsörjningen, vilket kan få konsekvenser för vår dricksvattentillgång på sikt, sa hon.

”Ligger i MSB:s roll”

Landsbygdsministern Jennie Nilsson har ansvar för frågan i regeringen.

Hon ger en helt annan bild – Sverige har en god tillgång på både mat och vatten, är hennes budskap.

– Det finns inte några problem med dricksvattenförsörjningen, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.
Foto: TT
– Det finns inte några problem med dricksvattenförsörjningen, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Hur kan regeringen och MSB ha så olika bild av läget?

– Regeringen och MSB gör inte olika bedömningar. MSB har pekat på en sektor som kan drabbas om vi får problem med varuflöden och kemikalier, det ligger i deras roll att ta höjd för förändrade situationer och ett annat läge. Men vi har inga problem med vattenförsörjningen, och att säkra det är ju något som kommuner, myndigheter och regering arbetat med väldigt länge.

Regelbundna avstämningar

Jennie Nilsson framhåller att regeringen har kontakt med berörda aktörer regelbundet för att säkerställa tillgången och planera för olika scenarier som kan inträffa.

– Vi har avstämningar flera gånger i veckan med livsmedelskedjan, och där ingår såklart dricksvattenaktörerna. Den här frågan, om kemikalier, har lyfts och vi har haft särskild dialog med branschen och ansvariga myndigheter om detta. Nu jobbar Livsmedelsverket fokuserat med detta.

– Men jag vill verkligen vara tydlig, vi har ingen brist på dricksvatten.

Brist på grönsaker

Enligt MSB kan även tillgången till viss mat, till exempel grönsaker, hotas. Detta till följd av stängda gränser och många sjuka chaufförer samtidigt.

– Självklart kan det bli påfrestningar på logistiken. Just nu fungerar varuflödena i Europa och transporterna fungerar bra, även om det på sina håll kan bli köer och förseningar. Jag lyfter ständigt den här frågan när jag pratar med mina europeiska kollegor, säger Nilsson.

Publicerad:

LÄS VIDARE