Polisens statistik har havererat: Vet inte hur många som avvisas

Polisen vet inte längre hur många som avvisas eller hur många inre utlänningskontroller som gjorts under 2017.

På grund av omorganisationen har statistiken havererat – och siffror saknas mellan februari och oktober.

– Ja, det stämmer att vi inte vet totalt hur många inre utlänningskontroller som görs i Sverige i nuläget, säger Sonja Johansen på gränspolisen till Aftonbladet.

Förra året gjordes 18 857 inre utlänningskontroller i Sverige, i syfte att hitta och utvisa efter­lysta personer som nekats asyl.

Det är en mer än en halvering av antalet kontroller jämfört med fem år sedan.

Chefen för gränspolissektionen, Patrik Engström, har tidigare lagt en del av skulden på det minskade antalet ärenden på polisledningen.

– Poliser som arbetar i yttre tjänst upplevde ett bristande stöd från polisledningen under Reva-debatten, har han tidigare sagt till till Aftonbladet.

Statistiken har havererat

Samtidigt verkställdes förra året 2 886 polisavvisningar, som görs vid gränsen eller efter en inre utlänningskontroll inom tre månader från registrerad ankomst.

Men för 2017 har statistiken havererat. Polisen vet inte längre hur många inre utlänningskontroller eller polisavvisningar som gjorts i Sverige under året.

– Omorganiseringen gör att siffror från det som tidigare var 21 olika myndigheter ska synkas och sammanställas på ett enhetligt sätt. Det stämmer att vi inte vet totalt hur många inre utlänningskontroller som görs i Sverige i nuläget, skriver Sonja Johansen, handläggare på gränspolisen ett mejl till Aftonbladet.

Lösa kärnuppgifterna

I det läget har polisen valt att lägga sina resurser på sin kärnverksamhet.

– Polisen har valt att prioritera att lösa kärnuppgifterna och hantera ärenden, vilket gör att arbetet med att kvalitetssäkra det statistiska underlaget tar lite extra tid. Att vi inte har heltäckande statistik i nuläget kan försvåra spårbarheten i efterhand. Men det påverkar inte det operativa arbetet i lika stor grad, berättar Patrik Engström för Aftonbladet.

Polisen har ett uppdrag från regeringen att förbättra arbetet med statistikredovisning, men detta arbete är ”work in progress”, enligt gränspolissektionen.

– Vi jobbar på att hitta en lösning som säkrar att vi får in korrekta siffror som ger oss en komplett bild, men detta är ett långsiktigt kvalitetsarbete, säger Sonja Johansen.

Polisens statistik över polisavvisningarPolisens statistik över inre utlänningskontroller
Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN