Kommunal hotar med att avbryta arbetet

Kräver skydd för de anställda

Av: Olof Svensson

Publicerad:
Uppdaterad:

Oron över bristen på skyddsutrustning växer inom vården.

Om inte arbetsgivarna ser till att det finns material hotar Kommunaltoppen Tobias Baudin med skyddstopp.

– Man ska inte riskera sin egen hälsa för att rädda andras liv, det finns en gräns, säger han.

Kommunals ordförande Tobias Baudin.
Foto: ROBIN LORENTZ-ALLARD
Kommunals ordförande Tobias Baudin.

Aftonbladet har i flera artiklar tagit upp bristen på skyddsutrustning inom hemtjänsten och på äldreboenden.

Bristerna är så akuta att personal tvingas tillverka skydd av det som finns till hands för att skydda sig mot corona. Till exempel kaffefilter och bindor som munskydd och overheadfilm som visir.

En enkätundersökning som fackförbundet Kommunal gjort bland skyddsombud i vården visar att oron bland personalen är mycket stor.

”Vi accepterar inte detta”

84 procent av de svarande ombuden uppger att personalen inom hemtjänsten känner oro över tillgången på skyddsutrustning. Siffran är nästan lika hög bland de som arbetar på äldreboenden.

– Det är en alarmerande utveckling. Det är också för jäkligt att personer som arbetar utan skyddsutrustning ökar. Vi accepterar inte detta. Utvecklingen går åt fel håll och något måste göras, säger Tobias Baudin, ordförande i Kommunal.

Situationen är extra allvarligt i hemtjänsten och på äldreboenden. Baudin säger att det inte ska finnas någon tvekan om att förbundet agerar för sina medlemmar.

– Får inte skyddsombuden gehör hos arbetsgivaren och man tvingar medlemmar att jobba utan rätt skydd, då kommer vi stoppa arbetsuppgifterna och lägga ett skyddsombudsstopp.

Tveksam till hemmasnickrade lösningar

Skyddsombudsstopp innebär att arbetet avbryt. Det görs lokalt och arbetsmiljöverket kopplas in om inte parterna kommer överens. I förra veckan utlyste Kommunal skyddsstopp på en avdelning på Östra sjukhuset i Göteborg. Det hävdes efter ett par timmar.

Ska vårdanställda vägra utföra sitt arbete om de inte får rätt skydd?

– Våra medlemmar älskar sina jobb och vill ta hand om vårdtagarna. Men är det så att ens egna hälsa hotas, då ska man gå direkt till sin arbetsgivare och säga att man inte kan göra arbetet utan utrustning.

Är hemmasnickrade lösningar godtagbara?

– Det är viktigt att inte göra avkall på skyddsutrustningen, så vi ställer oss tveksamma till detta. Det är vi även till att myndigheters krav på skyddsutrustning förändras när tillgången försämras.

”Det är allvar”

Kommunal genomförde samma undersökning för två veckor sedan. Oron bland de anställda har sedan dess ökat. Fler än tidigare uppger också att de har arbetat utan skyddsutrustning.

Vad svarar du dem som anser att detta bara är ett tomt hot?

– Det är allvar. Vi vill inte göra det här när Sverige är i kris, men det finns en gräns. Medlemmar ska inte äventyra sina egna liv och sin hälsa. Då kommer vi lägga skyddsombudsstopp, säger Tobias Baudin.

PODD Kriskommunikation i coronatider

I det här avsnittet av Aftonbladet Daily tänkte vi skärskåda regeringens och myndigheternas kriskommunikation - varför ser kommunikationen ut som den gör, och hur skiljer vi oss från andra länder? Gäst i podden är Orla Vigsø, programledare är Marcus Ulvsand.

Lyssna:  iPhone  Acast  Spotify
 
Eller ⬇️ Klicka på PLAY-knappen

Publicerad: