Ung Vänster kan få tillbaka miljonstöd

SAMHÄLLE

I december förra året kunde Aftonbladet avslöja att Ung Vänster förlorar sitt miljonstöd från statliga myndigheten Mucf.

Men nu upphäver förvaltningsrätten beslutet.

– Det visar att det inte går att ge sig på oss unga hur som helst, säger Ung Vänsters ordförande Henrik Malmrot i ett uttalande.

Det var i slutet av förra året som Aftonbladet kunde berätta att Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågors (MUCF) beslutat att neka statsbidrag till Ung Vänster. Enligt beslutet var förbundets ekonomiska hantering inte tillräckligt god.

Men nu upphäver förvaltningsrätten beslutet. Enligt domen saknar MUCF författningsstöd för sitt avslag.

– Beslutet är en seger för ungas egna organisering och vårt demokratiska inflytande. Förvaltningsrätten slår fast att vi behandlats felaktigt av MUCF, det visar att det inte går att ge sig på oss unga hur som helst. Det är inte myndigheterna som ska sätta villkoren för ungas organisering, utan vi själva, säger Ung Vänsters förbundsordförande Henrik Malmrot i ett pressmeddelande.

2015 fick Ung Vänster, som har 1 400 medlemmar, 1,5 miljoner kronor i stöd.

Vid samma tillfälle fick en rad andra organisationer också avslag på sina ansökningar, bland annat Sveriges unga muslimer och SDU.

Ung Vänster påtalade i en skrivelse till MUCF i december att eftersom beslutet var överklagat borde man avsätta medel för att kunna utbetala bidraget när Förvaltningsrätten avgjort.
– Myndigheten svarade avvisande på vår uppmaning om att avsätta pengar. Det visar på ett nonchalant förhållningssätt till rättssäkerhet, vilket nu också bekräftas av rätten. Vi förväntar oss att få bidraget eftersom vi uppfyller villkoren, säger Henrik Malmrot.

På MUCF säger man att domen förmodligen kommer att överklagas till kammarrätten.

– Vi anser att man måste kunna uppvisa att man har kontroll på sin ekonomi. Vi ser det som en självklarhet att man har god ordning i ekonomin, om man ska ha statsbidrag, säger MUCF:s kommunikationschef Johnny Lindqvist.

ARTIKELN HANDLAR OM