”Låt kommunerna ta över Arbetsförmedlingen”

1 av 2 | Foto: Jessica Gow/TT NYHETSBYR N
SAMHÄLLE

Låt kommunerna ta över arbetsförmedlingen – och frigör miljardbelopp till jobbskapande.

Det föreslår Socialdemokraterna i Falkenberg inför partiets kongress nästa vår.

– Kommunerna gör redan en stor del av arbetet så arbetsförmedlingen blir ofta en extra instans som egentligen inte behövs, säger Per Svensson, oppositionsråd (S).

Organiseringen av insatser för arbetslösa står under politikens lupp just nu.

För en tid sedan föreslog Liberalerna att arbetsförmedlingen ska skrotas och ersättas av en ny myndighet – och nu finns alltså tankar som går i samma riktning, inom regeringspartiet S. Lokalorganisationen i Falkenberg har motionerat till S-kongressen i Göteborg i april nästa år om att kommunalisera arbetsförmedlingen.

”Skulle göra ett bättre jobb”

Undertecknaren Per Svensson är oppositionsråd och menar att många som arbetar ute i landets kommuner upplever att arbetsförmedlingen har spelat ut sin roll, som den är organiserad i dag.

– Vi i kommunerna tar redan ett väldigt stort ansvar för arbetsmarknadsutbildningar, praktik och olika typer av tidsbegränsade anställningar. Vi upplever ofta att arbetsförmedlingen bara blir en extra instans som egentligen inte behövs, säger han.

Därför, menar man från Falkenberg, skulle kommunerna kunna sköta hela jobbet i arbetsförmedlingskedjan och ta såväl kostnaden som de statliga pengarna för det.

I motionen konstateras att budgeten för Arbetsförmedlingen i dag ligger på 78 miljarder, varav det mesta går åt till att förmedla jobb.

– Om man räknar bort kostnaderna för a-kassa, aktivitetsstöd och en del andra stöd så är det ungefär 40 miljarder kvar att fördela arbeten för. För de pengarna tror jag att kommunerna skulle kunna göra ett mycket bättre jobb, till exempel när det rör de nyanlända svenskarna, säger Per Svensson.

Impopulär myndighet

I motionen slås också fast att Arbetsförmedlingen är en av landets mest impopulära myndigheter.

Man skriver: ”2016 visade både SOM-institutet och en stor Sifo-undersökning att Arbetsförmedlingen fortsätter att prenumerera på sistaplatsen när man mäter förtroendet för svenska myndigheter. Detta är tyvärr inget som ”bättre dialog” eller ”kommunikationsinsatser” kan vända.”

FAKTA

Utdrag ur Falkenbergs (S) arbetarekommuns motion

”Om man räknar bort kostnaderna för a-kassa, aktivitetsstöd och andra stöd har Arbetsförmedlingen drygt 40 miljarder att förmedla arbeten för. Trots det lyckas varje arbetsförmedlare i snitt endast förmedla drygt 10 jobb per år (SCB 2014). Det är uppenbart att det finns stora strukturella problem som ger förmedlarna dåliga förutsättningar att lyckas med sina jobb vilket drabbar arbetssökande medborgare ytterst.

2016 visade både SOM-institutet och en stor SIFO-undersökning att Arbetsförmedlingen fortsätter att prenumerera på sistaplatsen när man mäter förtroendet för svenska myndigheter. Detta är tyvärr inget som ”bättre dialog” eller "kommunikationsinsatser” kan vända. Arbetsförmedlingen förmedlar ungefär 10-15 % av alla jobb och lyckas dåligt med att förverkliga de insatser som bl.a. vår regering initierat. 2015 lämnade de dessutom tillbaka 2.9 miljarder av sin budget. Pengar som kommunerna hade kunnat använda mycket bättre för att utbildningsinsatser eller till arbetstillfällen inom välfärden.”