KD-kravet att barn ska försörja föräldrar vållar strid internt

Av: Anette Holmqvist

Publicerad:
Uppdaterad:

UMEÅ. Kristdemokraterna vill att ensamkommande under 18 år ska tvingas försörja sina föräldrar – om de vill förenas i Sverige.

Frågan vållar strid inför Rikstinget som inleds i morgon, där en rad profilerade företrädare står mot varandra.

När Ebba Busch Thors parti Kristdemokraterna samlas i Umeå för Riksting är det några frågor som väntas orsaka strid.

Särskilt är det frågan om familjeåterföreningen för dem som kommit till Sverige, där partistyrelsen vill se en skärpning så att försörjningskravet utökas kraftigt.

Ska försörja föräldrar

Det innebär bland annat att underåriga, till exempel ensamkommande barn under 18 år, ska få ansvar att försörja anhöriga som kommer efter, till exempel föräldrar.

”Genom ett skärpt försörjningskrav försvinner incitamenten att skicka iväg barn på livsfarliga resor. ” skriver partistyrelsen bland annat.

Elva profilerade KD-ledamöter, varav fem själva sitter i partistyrelsen, gillar dock inte alls detta och går inför Rikstinget emot sina partikamrater i en debattartikel i DN.

Bland undertecknarna finns till exempel förra partisekreteraren Acko Ankarberg Johansson och den utrikespolitiske talespersonen Lars Adaktusson, avgående andre vice ordförande.

”Kan inte återförenas”

KD-profilerna skriver att de ”säger nej till partistyrelsens förslag att ensamkommande barn och unga under 18 år ska vara ansvariga för att försörja sina föräldrar som villkor för att få återförenas med dem här.”

Och menar att de ser stora risker för att ett sådant krav kommer att leda till att familjer splittras och ”nästan uteslutande” inte kan återförenas i Sverige.

– Att lägga försörjningsansvaret för föräldrar på barnen tycker vi går emot andemeningen i både internationella konventioner och barnkonventionen. Bakom hela resonemanget ligger också vår syn på familjens betydelse, vilken är en viktig ideologisk del inom kristdemokratin, säger Lars Adaktusson, som själv inte kommer att delta vid Rikstinget i år.

– Ska vi med trovärdighet hävda att familjen har stor betydelse för individer och samhället i stort kan vi inte ha en annan syn på detta när det gäller migration och flyktingpolitik.

Lars Adaktusson är förvånad över det ställningstagande som KD-styrelsen gör. Han menar att det går emot den linje man haft i partiet i många år, inte minst i juni när man i riksdagen riksdagen sade ja till familjeåterförening.

Frågor som rör integration och migration avhandlas i flera olika avsnitt under Rikstinget. Familjeåterföreningen avgörs på söndag.

Busch Thor talar

Andra frågor som väntas debatteras rejält under samlingen i Umeå handlar om tiggeri och höghastighetståg. Men också valen till förtroendeposter i partiet och inställningen till Sverigedemokraterna kan komma att vålla heta känslor.

Rikstinget sparkar i gång på allvar i morgon klockan 11 när partiledaren Ebba Busch Thor ska hålla sitt stora tal inför partikamraterna. På söndagen, när samlingen avslutas, håller hon ett kortare avslutningstal.

Publicerad: