Aftonbladet avslöjar: MP tar in kriskonsult

1 av 2
SAMHÄLLE

Miljöpartiets har kritiserats hårt för sin krishantering de senaste veckorna.

Nu kan Aftonbladet avslöja att de gröna tagit in en kriskonsult för att se över sin verksamhet.

– Vi ska se vilka justeringar i våra rutiner som vi behöver göra på olika plan, säger MP:s kanslichef Anna Stenvinkel.

Det är en sargad grön rörelse som i helgen samlas när Miljöpartiet håller kongress i Karlstad. De senaste veckorna har krisen i partiet gjort att flera tunga företrädare tvingats lämna sina uppdrag. Det handlar bland annat om bostadsminister Mehmet Kaplan och den tilltänkta partistyrelseledamoten Yasri Khan. Samtidigt har Gustav Fridolins planeringschef tagits ur tjänst då han försökt påverka innehållet i SVT:s Aktuellt.

Dessutom har valberedningen föreslagit att språkröret Åsa Romson ska bytas ut mot Isabella Lövin under helgens kongress. Romson har redan meddelat att hon kommer att lämna regeringen efter helgen.

MP-ledningen har fått utstå hård kritik för stora brister i sin krishantering de senaste veckorna. Aftonbladet har tagit del av ett internt mejl som visar att MP har inlett arbetet med att försöka förbättra sin beredskap inför nästa kris. Det är partiets kanslichef Anna Stenvinkel som i ett mejl till företrädare i kommuner, landsting, riksdag, partistyrelse och i EU-parlament ber om hjälp och tips. Mejlet har även gått ut till personal i regeringen, riksdagen, på partikansliet och Brysselkontoret.

Vädjar i internt krismejl

I mejlet, som skickades den 4 maj, skriver Stenvinkel att det under perioden ”mellan den 14 och cirka den 25 april” publicerades ett antal negativa nyheter om Miljöpartiet. Hon skriver också att ”i samband med detta kritiserades partiet från såväl interna som externa aktörer”.

I det interna mejlet framgår också att kanslichefen fått i uppdrag av språkrören att utvärdera partiets krishanteringsorganisation och att hon vill att företrädare och anställda ska komma in med tankar, konkreta förslag på förändringar och vilka lärdomar de anser att MP ska dra vad gäller krishanteringen.

Anna Stenvinkel menar att det är viktigt att de gröna lär sig av sina misstag.

– Vi vill ha in alla synpunkter. Vi har fått en del kritik för kris- och kommunikationshantering och då vill vi veta vad den består i så att vi kan vara en lärande organisation, säger hon.

De svar som kommer in ska användas som underlag när krishanteringen ska styras upp.

– Vi ska se vilka justeringar i våra rutiner som vi behöver göra på olika plan, säger Anna Stenvinkel.

MP tar in kriskonsult

I arbetet tar Miljöpartiet också in konsulten Mattias Schain, tidigare bland annat politisk sakkunnig för MP i regeringens samordningskansli, för att hjälpa till.

– Det är viktigt att en oberoende person är med, som inte har någon koppling till partiet just nu och som uppfyller de kriterier som jag har ställt på vem som ska kunna jobba med utvärderingen.

Stenvinkel vill inte gå in på vad Schain får betalt för uppdraget.

– Sådana saker kommenterar inte jag. Men jag kan garantera att jag alltid ser över vår ekonomi på ett nogsamt sätt, säger hon.

Utvärderingen av partiets bristande krishantering ska landa i en intern process som tar vid i början av hösten.

ARTIKELN HANDLAR OM