Genombrott på klimatmötet - men viktig paragraf accepteras inte

avOlof Svensson

KATOWICE. Stridsfrågan på Katowice – om den uppmärksammade klimatrapporten ska accepteras – är på väg att lösas.

– Men paragrafen som talar om hur stora utsläppsminskningar vi måste ha fram till 2030 för att klara 1,5-gradersmålet accepterades inte, säger Isabella Lövin.

Vid klockan 16 stod det klart att slutmötet skjuts fram - vilket innebär att länderna ännu inte är överens på alla punkter.

Klimatmötet i Katowice går på övertid. Ministrar och förhandlare har suttit i överläggningar hela natten och tidpunkten för slutmötet har skjutits fram gång på gång.

Vid klockan 14 samlades deltagarna i plenum och ett beslut verkade närma sig - men två timmar senare kom ett meddelande att slutmötet skjuts fram till klockan 18.

Vid lunchtid i dag kom dock ett tydligt genombrott. Det polska ordförandeskapet lade fram slutdokumentet om det som har kommit att bli en stridsfråga - om mötet ska erkänna den uppmärksammade 1,5-gradersrapporten. Fyra länder, USA, Ryssland, Saudiarabien och Kuwait, har vägrat att ta med ordet ”välkomna” i slutdokumentet - de har istället velat ha den mycket svagare formuleringen ”notera”.

Paragraf om utsläppsminskning ströks

I det nya dokumenten är ordet välkomna med - samtidigt har en annan viktig formulering tagits bort.

– Den paragraf som tidigare var med, som talar om hur stora utsläppsminskningar vi måste ha till 2030 för att klara 1,5-gradersmålet, accepterades inte. I övrigt är det starka skrivningar som välkomnar att rapporten har lämnats och att IPCC är grunden för klimatkonventionen, säger klimatminister Isabella Lövin, som haft som specialuppdrag att lösa frågan.

Blir det inte tandlöst om man inte har med hur stor utsläppsminskningen måste vara?

– Rapporten om 1,5-gradersmålet har antagits av hela världssamfundet när den presenterades i Sydkorea. Rapporten finns, slutsatsen finns och vi uppmanar nu länderna i den här texten att de ska använda slutsatserna.

Finns frågor som inte är lösta

Under lördagen har fler och fler sluttexter publicerats av polska ordförandeskapet.

– Inget är färdigt innan det är klubbat, men vi hör i korridorerna att det mesta verkar vara på plats. Men det finns fortfarande frågor vad det gäller löften om finansiering och hur man ska skala upp finansieringen till 2020, då 100 miljarder dollar ska vara på plats, säger Isabella Lövin.

Hon anser dock att delarna om transparens och rapportering ser bra ut. En annan viktig fråga, som är mer tekniskt komplicerad handlar om marknadsmekanismer för utsläppsminskningar. Målsättningen har varit att få till ett nytt system, det tidigare har kritiserats eftersom rika länder kunde köpa sig fria genom att investera i fattigare länder och på så vis räkna de utsläppsminskningarna som nationella.

1 av 2 | Foto: TT

Nu ser det inte ut att bli något beslut i denna fråga - enligt uppgifter till Aftonbladet är det för att Brasilien driver en helt egen linje.

– Den här frågan om marknadsmekanismerna skjuts fram, och det tycker vi är bra. Det är för viktigt för att man ska skapa kryphål, till exempel att man köper utsläppsrätter i projekt som ändå inte skulle ha skapats, säger Isabella Lövin.

Besluten ska formellt klubbas i eftermiddag och Isabella Lövin understryker att saker kan ändras.

ARTIKELN HANDLAR OM