SD-strid om homoadoptioner

NORRKÖPING. Det blir strid om samkönades rätt att adoptera på SD:s landsdagar.

Både ungdomsförbundet och partiledaren Jimmie Åkesson vill att partiet ska slopa sitt motstånd medan andra kämpar emot.

– Män och kvinnor är generellt olika, därför är det viktigt att barnen växer upp i familjer med en förebild av varje kön, säger riksdagsledamoten Jeff Ahl (SD).

Sverigedemokraterna Jeff Ahl (till vänster) och Tobias Andersson (till höger)
Sverigedemokraterna Jeff Ahl (till vänster) och Tobias Andersson (till höger)

På Sverigesdemokraternas landsdagar i Norrköping, som inleddes igår, väntas samkönade pars rätt att prövas för adoption bli rejält omdiskuterat.

SD är det enda av riksdagens partier som fortfarande motsätter sig den lagändring från 2003 som gjorde det möjligt för samkönade att adoptera.

Ungdomsförbundet Ungsvenskarna kräver i en motion att partiet byter fot och slopar sitt motstånd genom att ändra stadgarna i sitt principprogram. För att det ska gå igenom behöver man stöd av 75 procent av ombuden på landsdagarna.

Ungsvenskarnas ordförande Tobias Andersson säger att frågan dyker upp varje gång de besöker skolor runt om i landet.

– Jag skulle aldrig kunna motivera för en 16-åring varför vi inte tycker att homosexuella ska få adoptera. Det går inte hem bland den yngre delen av väljarkåren. Ytterst handlar det om barnperspektivet, det finns ingen tydlig forskning som säger att det här vore problematiskt, säger han.

Ungsvenskarna kräver förändring

Han slår dock fast att ”kärnfamiljen fortfarande är den mest efterlevnadsvärda familjekonstellationen”.

– Däremot finns det inget stöd i empirisk forskning att man drabbas av negativa konsekvenser om man växer upp i ett samkönat förhållande, säger Tobias Andersson.

Partistyrelsen går i sitt svar Ungsvenskarna halvt till mötes och säger att man vill se över frågan inför 2019, då SD:s principprogram ska skrivas samt att partiet inte ska driva motståndet i valrörelsen.

Men man tar inte ställning i själva sakfrågan. Det gör däremot partiledaren Jimmie Åkesson som gett Ungsvenskarna sitt stöd.

– Det finns ingenting i forskningen i dag som tyder på att barn som växer upp i samkönade relationer skulle må sämre på något sätt. Det går inte att försvara en sådan hållning då. Därför är det viktigt att vi gör den här förändringen, säger han.

Men delar av partiet motsätter sig Ungsvenskarnas förslag. En av dem som tycker rådande linje är helt rätt och inte ska förändras är riksdagsledamoten Jeff Ahl.

– Barn ska växa upp med en mamma och en pappa. Det är inte vuxna människors önskningar som är viktigast, utan barnens välgång. Frågan är inte kopplad till sexuell läggning som många försöker göra gällande, jag är lika mycket emot att ensamstående ska få adoptera, säger han.

”Normen är och kommer alltid vara mamma, pappa, barn”

Ahl säger att kvinnor och män generellt är olika.

– Därför är det viktigt att barnen växer upp i familjer med en förebild av varje kön. Normen är och kommer alltid vara mamma, pappa, barn. Risken för mobbning och utfrysning från andra barn med utgång i hur familjeförhållandena ser ut är också en aspekt som inte går att bortse ifrån. Vi ska fortsatt stå på barnens sida och inte beakta vuxnas önskningar.

Han menar också att det finns forskning som pekar på att det inte går att utesluta att barn i heterosexuella familjebildningar mår bättre än barn som växer upp i en familj med homosexuella föräldrar.

– Det beror självfallet inte på att homosexuella skulle vara sämre som individer – utan antagligen på andra orsaker, säger han.

Jeff Ahl poängterar också att SD måste stå fast vid att vara det ”enda konservativa alternativet i svensk politik.

– Vi sätter alltid barnens väl i centrum. Den konservativa försiktighetsprincipen frångås helt om vi på minsta sätt närmar oss postmodernistiska förhållningssätt till hur vi ska bygga ett tryggt samhälle för våra barn.

Ombuden röstar om frågan på söndag.

Publisert:

LÄS VIDARE