Publicerad:
Uppdaterad:

”Han avgår om några dagar”

Av: Olof Svensson

Publicerad:
Uppdaterad:

Socialdemokraterna försöker vinna tid, dämpa kaoset och desperat hitta en efterträdare.

Flera tunga statsvetare menar att Håkan Juholts dagar är räknade.

– Han kommer avgå om några dagar, säger Jonas Hinnfors, professor i statsvetenskap.

Jonas Hinnfors, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, tror att Håkan Juholt kommer att avgå. Han menar att partiet nu försöker vinna tid för att antingen hitta en tillfällig ledare eller samla kraft för att dra igång en ny, denna gång öppen, partiledarkampanj.

– Jag har väldigt svårt att tro att han kan sitta kvar. Hur ska han med legitimitet tala för hela partiet när vi vet att inte hela partiet stödjer honom? Hur ska det var tillförlitligt för väljarna? säger Jonas Hinnfors.

Att det verkställande utskottet säger att förtroendet är kvar handlar snarare om taktik, menar han.

– Hade man idag sagt att han avgår hade det varit väldigt svårt att dra igång processen med att hitta en efterträdare.

Försöker vinna tid

Den S-märkta statsvetaren Ulf Bjereld tycker det är ytterst märkligt att Carin Jämtin går ut och säger att det verkställande utskottet har förtroende för Juholt när Sven-Erik Österbergs distrikt öppet gått ut med att de kräver hans avgång.

– Man kan inte både ha och inte ha förtroende. Jämtin sa också att diskussionen fortsätter, då undrar man i vilka former. Ska förtroenderådet eller partistyrelsen agera nu?

Även Ulf Bjereld tror att Socialdemokraterna försöker vinna tid och lugna ner situationen för att kunna hitta en ny ledare.

– Julholts uppförsbacke är fortfarande väldigt brant, även om det är för tidigt att räkna ut honom helt. För att han ska lyckas ta partiet ur krisen krävs det att han formulerar politiska förslag som är starka och att partiet kommer ur den negativa cirkel som man hamnat i.

– Sannolikheten för att han ska lyckas ökar inte ju längre tiden går, säger Ulf Bjereld.

"Skräckfilmen fortsätter"

Göran Greider, socialdemokratisk debattör och chefredaktör för Dala-Demokraten, ser ingen ljusning för partiets nattsvarta kris.

– Skräckfilmen fotsätter och partiet är lamslaget. De måste överge sin grandiosa självbild. De tror att de ska bli det stora statsbärande partiet men den tiden är förbi. Sådana partier finns inte längre och det går inte att vänta på en frälsare som ska leda dem rätt.

Han menar att om Juholt inte vänder krissituationen inom några månader kommer han att ryka.

– I maj börjar partiet förbereda sig för nästa kongress, då kommer folk i partiet bli oroliga för att mista jobbet om man inte hittar någon partiordförande som gör bättre ifrån sig. Då kommer pressen öka maximalt.

Publicerad:
Publicerad: