Skola & utbildning

97 sexövergrepp – men inga fall går till domstol

Av: 

Jonathan Jeppsson

SAMHÄLLE

Hittills i år har 97 anmälningar om sexuella trakasserier i skolan, kommit in till Diskrimineringsombudsmannen, DO.

Men DO, som ska utreda om skolan brutit mot lagen, tar sig bara an ett fåtal av fallen – och inga ärenden drivs vidare till domstol.

– Vi anser att det inte är förenligt med barnens bästa, säger Carl Lind, utredare på DO.

Förra året anmäldes 100 fall av sexuella trakasserier till DO – i år har det hittills kommit in 97 anmälningar.

Men hos Diskrimineringsmannen menar man att det här bara är toppen av ett isberg.

– Ja, det är det. Jag skulle tro att det här är en ganska liten del av alla sexuella trakasserier i skolan. Det är ganska mycket vår bild inom alla diskrimineringsområden, säger Carl Lind, utredare på DO.

DO:s arbete handlar om att starta en utredning för att se om skolorna har följt lagen i hur de har hanterat de sexuella trakasserierna. Det är dock långt ifrån alla anmälningar som blir utreda.

– Vi gör ett urval och utreder ett begränsat antal av alla anmälningar som kommer in. Vi kontaktar utbildningsanordnaren så de får redogöra för hur de hanterat den här situationen, sina åtgärder och andra omständigheter, säger Carl Lind.

DO skriver därefter ett yttrande, men har i övrigt inga befogenheter att ”fälla” eller hota med vitesföreläggande mot skolorna, som exempelvis Skolinspektionen har när det gäller mobbning.

– Vi har inte den typen av sanktionsmöjligheter. Yttrandet är inte rättsligt bindande.

Man har också valt att inte driva fall med trakasserier mellan barn vidare till domstol.

– På många andra områden driver vi ärenden till domstol, men just när det gäller trakasserier mellan barn gör vi inte det, eftersom vi anser att det inte är förenligt med barnens bästa, säger Carl Lind.

ANNONS

Mumin-muggarna för 2022 är här! Förboka dem hos Cervera redan nu!

Extern länk från Cervera

Läs mer och köp här!

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Skola & utbildning

DO, Diskrimineringsombudsmannen

Sexualbrott