Rockström om skräckrapporten: Vi kan lära oss av Trump

En ny klimatrapport riktar blickarna mot den största miljöboven i världen: Kina.

Professor Johan Rockström vill nu se oortodoxa metoder för att stoppa kineserna från att förstöra vår planet.

– Vi kan lära oss en hel del av Donald Trump, säger han.

Klimatrapporten från FN är en dyster läsning om tillståndet för vår planet. Fyra år efter att världens länder skrev under Parisavtalet har vi inte rört oss en enda millimeter i rätt riktning.

Tvärtom.

Utsläppen fortsätter att öka och vi har allt mindre tid på oss att stoppa en fullskalig katastrof.

”Ett kollektivt misslyckande” konstaterar rapportförfattarna.

De fyra största utsläpparna i världen är Kina, EU, USA och Indien. Tillsammans står de för över 55 procent av all världens utsläpp det senaste decenniet.

Kinas utsläpp har fullkomligt exploderat sedan millennieskiftet (se diagram). För att stoppa klimatförstöringen vill rapportförfattarna se ett stopp för alla nya investeringar i kolkraft.

Hantera det som terrorism

Professor Johan Rockström har tagit del av rapporten. Han anser att politiker i EU ska inspireras av USA:s president Donald Trump och införa handelshinder.

– All import som kommer till EU:s gräns skulle beskattas för växthusgaser som inte är skattade i hemlandet. Det skulle göra så att export av kolkraftsproducerade varor från Kina blir olönsamt, säger han.

Rockström anser också att FN:s säkerhetsråd måste börja diskutera klimathotet. Han vill att FN utlyser ett klimatnödläge.

– Alla kommer att påverkas om Kina fortsätter bygga kolkraft, det måste lösas som den globala angelägenhet det är. Därför måste det hanteras med samma dignitet som terrorism hanteras av säkerhetsrådet.

EU måste förbjuda bensinbilar

En del politiker anser att vi ska inrikta oss på att stoppa utsläppen i Kina, har de rätt?

– Jag kan sympatisera med den politiska hållningen att man ska investera där de stora utsläppen är. Men man måste agera med full kraft på hemmaplan också. Vi delar exakt samma atmosfär.

Om det ska gå att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader (Parismålet) måste alla länder trappa upp sitt klimatarbete, enligt rapporten. EU måste till exempel göra mer för att fasa ut kolkraftverk och på sikt förbjuda försäljning av bilar och bussar med förbränningsmotorer.

Vad är ditt råd till världens politiker?

– Ta den här rapporten på yttersta allvar, se sanningen i vitögat och inse att vi inte kommit en millimeter på rätt väg. Som svensk politiker ska man lägga ännu större kraft på EU-nivå och FN-nivå. Hissa upp frågorna högst upp på dagordningen, där de hör hemma.

Johan Rockström är direktör vid klimatinstitutet i Potsdam och tidigare chef för Stockholm Resilience Center.

Publisert: