Nya varsel på Stockholmssjukhusen: Ett yxhugg mot de svårast sjuka

Nya storvarsel läggs nu på sjukhusen i Stockholm.

På Södersjukhuset och Danderyds sjukhus försvinner 200 tjänster sammanlagt – läkare, undersköterskor och administrativ personal.

– Ett yxhugg mot de svårast sjuka, säger Aida Hadzialic, regionråd i opposition (S).

Styrande Irene Svenonius (M) menar däremot att det är en följd av den förändring svensk vård genomgår.

Nyligen stod det klart att Karolinska sjukhuset varslar 600 anställda, 250 läkare och 350 undersköterskor.

Nu visar det sig att det inte bara är Karolinska som brottas med en tuff ekonomi och måste säga upp personal, varsel väntar på flera sjukhus i Stockholm.

Södersjukhuset, Sös, varslar om uppsägning av 100 tjänster, varav 50 rör undersköterskor, 25 läkare och 25 finns inom den administrativa gruppen. Hur många personer som berörs av varslet är ännu inte klart.

Anställningsstopp

Södersjukhuset har i dag ett beräknat underskott på 130 miljoner för 2019, vilket väntas öka till 300 miljoner nästa år – om inte kraftiga åtgärder genomförs.

Man har redan infört anställningsstopp och stopp för att använda inhyrd personal via bemanningsföretag.

Vd:n Mikael Runsiö beskriver det som att Sös har ”ett ekonomiskt tufft läge”. Förklaringarna bakom är såväl omställningen av sjukvården där allt mer vård flyttas från akutsjukvården till vårdcentraler och specialister utanför sjukhusen samt att man i dag har fler anställda på Sös än tidigare, vilket lett till ökade kostnader.

Enligt vd:n ska inte patienterna drabbas av förändringen.

– Vi har 5000 medarbetare på sjukhuset och vi omsätter fem miljarder kronor, vilket är väldigt mycket pengar. Jag ser att vi inom de resurser vi har ska kunna göra den omställning som behövs för att vi fortsatt ska kunna leverera en god och säker vård. Vår absoluta avsikt är att patienterna inte ska drabbas, säger Runsiö.

Arbetet med att fastställa vilka anställda som kommer att beröras av varslet väntas ta upp till ett halvt år.

100 varslas på Danderyd

Även Danderyds sjukhus måste spara och varslar nu om uppsägningar.

I ett pressmeddelande skriver man att Danderyd har ett utmanande ekonomiskt läge och att man måste minska kostnaderna.

”Som en del av åtgärdsprogrammet behöver sjukhuset minska antalet anställda med cirka 250 tjänster. Därför kommer sjukhuset att lägga ett varsel på cirka 100 tjänster.”

Svenonius: Vården förändras

Det yttersta politiska ansvaret för sjukvården i region Stockholm har finansregionrådet Irene Svenonius (M).

Hon menar att varslen är en följd av vårdens förändring där allt fler uppgifter flyttas från sjukhusen till primärvården, vårdcentralerna. Men också att Stockholm, liksom en majoritet av landets regioner, brottas med en svår ekonomi.

För Stockholms del innebär till exempel regeringens skatteomfördelning från rika till fattigare delar i landet en förlust på ett par miljarder framöver, framhåller Svenonius.

– Jag har stor förståelse för att det här är en jobbig process för de anställda och att man blir orolig. Men personalen måste vara där patienterna är nu, säger hon.

Hadzialic: Ett yxhugg

Aida Hadzialic, oppositionsregionråd (S) är dock av en helt annan uppfattning. Hon menar att det är det moderata styrets slöseri med skattemedel som nu påverkar stadens sjukhus negativt.

– Det här är ett yxhugg mot de svårast sjuka, säger hon.

Hadzialic menar att sjukvården i Stockholm redan dras med problem som att cancersjuka måste vänta på vård. Med mindre personal kommer läget att förvärras.

– Vi behöver fler läkare och undersköterskor, inte färre.

Publisert:

LÄS VIDARE