Ministerns oro för kärnvapenangrepp

”Retoriken har blivit hårdare”

Världen har blivit farligare och kärnvapenhotet är en verklighet.

Det anser försvarsminister Peter Hultqvist och pekar på ryska övningar nära oss.

– Retoriken är hårdare och det övas med kärnvapen i ett område som ligger relativt nära Sverige, säger han.

Peter Hultqvist (S) listar flera exempel på spänningar i världen där kärnvapen ingår som ett verkligt hot:

Koreanska halvön, Indien och Pakistan samt Irans besked om att överge kärnenergiavtalet.

Försvarsministern pekar också på att Ryssland övar med kärnvapen bara några mil ifrån Norge. En sådan övning genomfördes förra året, något som tidningen Barents Observer rapporterade om.

En annan rysk övning hette Grom 2019. Den ägde rum i oktober förra året och innehöll kärnvapen.

Försvarsminister Peter Hultqvist.
Försvarsminister Peter Hultqvist.

”Förödande konsekvenser”

– Så här ser det ut i vår nära omvärld. Kärnvapen övas och kärnvapen täcks in som en del i hur man kan hantera en krissituation. Att använda sig av kärnvapen får förödande konsekvenser. Därför vill jag peka på vikten av att kärnvapenretoriken bryts, säger Hultqvist.

Frankrikes utrikesminister sa nyligen att Iran kan ha kärnvapen inom några år. Hultqvist delar oron över vad det skulle kunna innebära.

– Iran ska inte ha kärnvapen och jag tycker det är väldigt viktigt att man har avtal som reglerar detta.

Varför skriver Sverige inte under FN:s förbud mot kärnvapen?

– Vi har gjort analysen att det är bättre att jobba inom ramen för icke-spridningsavtalet. Där finns kärnvapenmakterna med. Utan dem blir det inte verkningsfullt.

Rysslands president Vladimir Putin. Hultqvist pekar på ryska övningar i Sveriges närhet som en anledning til oro.
Rysslands president Vladimir Putin. Hultqvist pekar på ryska övningar i Sveriges närhet som en anledning til oro.

Utesluter inte angrepp på Sverige

Nästa år hålls en konferens om icke-spridningsavtalet. Hultqvists förhoppning är att det kommer leda till konkreta resultat.

– Vi måste jobba internationellt, med rustningskontroll och nedrustning. Vi måste få länderna att tona ned kärnvapenretoriken och skära ner arsenalerna.

Peter Hultqvist på Folk och försvar
Peter Hultqvist på Folk och försvar

Har säkerhetsläget försämrats sedan den förra försvarskonferensen i Sälen?

– Över tid har säkerhetsläget försämrats. Jag delar försvarsberedningens uppfattning att man kan inte utesluta ett angrepp mot Sverige. Men att säga att det har skett en dramatisk förändring sedan förra konferensen, det tänker jag inte göra. 

Vad ställer klimatförändringarna för krav på vår förmåga att försvara oss?

– Klimatförändringarna kan driva fram flyktingströmmar. Klimatfrågan måste hanteras, där är det väldigt viktigt att de internationella avtal som syftar till att minska utsläppen hålls och utvecklas. Vi ser med bränderna i Australien att man kan inte negligera och bortse från klimatförändringarna. Det är både dumt och farligt.

Publisert:

LÄS VIDARE