Valet 2018

Skyddsombud larmar: Personal bränns ut och patienter vårdas i tv-rum

Av: 

Anette Holmqvist

SAMHÄLLE

VARBERG. Sjuka som vårdas i tv-rum och korridorer.

Och personal som bränns ut av att ständigt jobba över.

Det är en verklighet som nu finns över hela landet.

I Varberg fick skyddsombuden nog – och anmälde arbetsgivaren Region Halland till Arbetsmiljöverket.

– Det är inte längre frågan om man ska jobba dubbelpass, snarare hur många dubbelpass man ska jobba under en vecka, säger barnsjuksköterskan Åsa Svahn, 46.

Det blåser snålt utanför Varbergs sjukhus den här dagen. På bänkarna intill entrén sitter rökare som kämpar för att få fyr på sina cigaretter.

Även inne på sjukhuset stormar det.

Region Halland, där Varbergs sjukhus ingår, anmäldes nyligen till Arbetsmiljöverket för situationen vid medicinkliniken där till exempel patienter med hjärtinfarkt vårdas.

Överbeläggningar och stress

Skyddsombuden från Hallands läkarförening, Vårdförbundet och Kommunal kände att man slagit i väggen med tidigare försök, som gjorts i samarbete med arbetsgivaren, att lösa problem som varit kända i över ett år.

Det handlar om för många patienter på kliniken, omflyttningar av sjuka, för lite personal, tungt jobb och mycket stress.

Men också om omfattande användning av inhyrd personal, med ökat tryck på ordinarie personal som följd, samt arbetsmiljöproblem som leder till att anställda slutar i förtid.

Stora risker konstateras

I anmälan skriver skyddsombuden: ”Övervakningen av patienterna, till exempel telemetri, försvåras vid överbeläggningar. Utrymningsvägar blockeras helt eller delvis vid överbeläggningar utanför vårdrum”.

Man konstaterar också att vård av patienter i till exempel tv-rum påverkar patientsekretess och hygienmöjligheter.

Även personalens utsatthet och hårda belastning berörs, man skriver: ”Arbetsmiljön på medicinkliniken har under lång tid varit mycket ansträngd”.

– Det var viktigt att göra anmälan. Arbetsbelastningen för våra medlemmar är enorm, vi måste komma till rätta med det, säger Görel Stoltz, 60, undersköterska och skyddsombud för Kommunal.

Vårdförbundets skyddsombud Åsa Svahn nickar instämmande.

– Personalen tröttnar och känner sig sliten. Det är inte längre frågan om man ska jobba dubbelpass, snarare hur många dubbelpass man ska jobba under en vecka.

”Fantastiska vårdresultat”

Region Halland är alliansstyrt och brukar i den politiska debatten framhållas som ett föredöme när det kommer till vårdval för patienter och möjligheten att få operation i tid.

Ulf Kristersson, Annie Lööf, Jan Björklund och Ebba Busch Thor skrev nyligen i SvD:

”I alliansstyrda Halland får mer än nio av tio genomgå operation i tid, medan nästan var tredje patient tvingas köa i socialdemokratiska Västerbotten”.

Åsa Svahn och Görel Stoltz menar att det har sitt pris.

– Region Halland har fantastiska vårdresultat, vi ligger väldigt bra till i mätningar över patienternas nöjdhet. Men det är tyvärr väldigt kostsamt för personalen. Man vänder ut och in på sig för att få till de här resultaten och man gör det för patientens bästa, säger Svahn.

Drabbas även patienterna?

– Att patienter tvingas ligga i korridoren och i dagrum är inte rimligt, deras integritet påverkas och säkerhetsmässigt är det en risk när information ska föras över i för många led.

”Det skaver när man går hem”

Situationen på medicinkliniken i Varberg är långt ifrån unik.

Över hela landet hörs liknande berättelser.

Åsa Svahn och Görel Stoltz menar att personalen i sjukvården göra allt de kan för att lösa problem. Och att man så långt det är möjligt försöker att skydda patienterna.

Att inte kunna göra sitt jobb så bra som man vill tär i längden, menar de.

– Det skaver när man går hem från jobbet och inte är nöjd. När man känner att man inte har kunnat ge patienten det man tycker att den har rätt till, säger Görel Stoltz.

”Vi gör mycket mer nu”

Hon har jobbat som undersköterska i 42 år och har sett förändringarna.

– Det har blivit tuffare. Vi gör mycket mer på åtta timmar nu än när jag började. Vi springer hela dagen, fortare och fortare, säger hon.

Det handlar om att patienterna är sjukare när de kommer till sjukhusen i dag, många är gamla och har kroniska åkommor. Men också om att personalen är slutkörd och drabbas av återkommande förkylningar och värk i nacke och axlar.

Dessutom stjäl den ökade datoriseringen tid från patienterna, menar hon.

– Digitaliseringen underlättar mycket men den ställer ju också till det. Det tar väldigt lång tid att lägga in allt i datorerna. Bara man går och tar ett blodtryck så ska det läggas in. Har man varit inne och tittat till en patient så ska det dokumenteras, och det tar tid.

För sjuksköterskorna har belastningen och patientansvaret ökat kraftigt.

Här spelar även specialiseringen i sjukvården in.

– Med specialiseringen blir det också en sårbarhet i att vi inte kan ersätta varandra lika lätt. Försvinner en kugge så rullar inte hela kedjan, säger Åsa Svahn.

Viktigaste valfrågan

Sjukvården är enligt väljarna det kommande valets viktigaste fråga, tillsammans med flyktingar och invandring.

Åsa Svahn och Görel Stoltz menar att politikerna måste ge sjukvården bättre förutsättningar. Mer pengar och fler anställda i den patientnära vården.

Men det måste ske nu.

– Det viktigaste är arbetsbelastningen. Och tid för återhämtning. Att man hinner göra det man ska, har möjlighet att utvecklas och att utveckla vården. Vi kan och vi vill, ge oss de förutsättningar som krävs, säger Svahn.

”Löser det gemensamt”

Carina Forsberg, områdeschef på Hallands sjukhus, håller med om att det finns problem som måste lösas.

Hon poängterar att arbetsgivaren och facken har arbetat med arbetsmiljön under lång tid och att båda parter vill att det ska bli så bra som möjligt.

– Det här är inte enkelt, men jag tror vi löser det bäst tillsammans. Vi måste hjälpas åt att tänka i nya banor och också våga prova nya lösningar, säger hon.

Det handlar till exempel om att använda tekniska hjälpmedel. Nästa år planerar man att införa maskinell delning av mediciner för att avlasta sjuksköterskorna.

Rent generellt säger Carina Forsberg att sjukvårdens problem till stor del förklaras av att behovet av vård ökar i Sverige samtidigt som det finns få som kan utföra arbetet.

Vill du ha politiknyheter direkt i ditt flöde? Klicka här och gilla Aftonbladet Samhälle på Facebook!

ANNONS

Ladda upp för PRIME DAYS på Amazon! UNIKA erbjudanden – Nu 30-dagars provperiod!

Extern länk från Amazon

Till Prime Days!

Publisert:

LÄS VIDARE

LISTA: Så länge får du vänta på vård – i ditt landsting

ÄMNEN I ARTIKELN

Valet 2018

Region Halland

Kommunal

Vårdförbundet

Stress

Vård & omsorg