Snart lanserar vi Aftonbladets Valkompass

SAMHÄLLE

Är du osäker på hur du ska rösta i valet i höst?

Aftonbladets Valkompass hjälper till att matcha dig med rätt parti.

Premiär: Den 2 juli, under Almedalsveckan.

Vad är syftet med Valkompassen?

Syftet med Aftonbladets Valkompass är att hjälpa väljare se vilka politiska partiers åsikter som stämmer bäst överens med de egna sakfrågeåsikterna. Vi ser även ett stort demokratiskt värde i att väljare därigenom kan lära sig mer om de olika partiernas politik och kanske väcka nyfikenhet hos användarna för att lära sig ännu mer om de politiska frågorna och konfliktytorna.

Hur ska jag använda resultatet från Valkompassen?

Resultatet från Valkompassen är inte en rekommendation att rösta på ett visst sätt. Det visar helt enkelt hur väl dina åsikter i upp till 30 politiska sakfrågor stämmer överens med olika politiska partiers åsikter i samma frågor. Ett sätt för väljarnas åsikter att omvandlas till politiska beslut i ett demokratiskt system är att människor väljer att rösta på partier som tycker likadant i politiska frågor som dem själva. Men det finns även andra saker som är viktiga när det gäller att välja ett parti som Valkompassen inte tar hänsyn till. En del vill till exempel i stället rösta efter mer grundläggande ideologiska frågor, förtroende för partiernas företrädare eller efter vad de har gjort under den senaste mandatperioden. Valkompassen är inget ställningstagande för att det är bättre att rösta efter just åsiktsöverensstämmelse i dessa 30 frågor. Det kan också hända att du ligger närmare andra partier i andra sakfrågor som inte är med i Aftonbladets Valkompass. Se det i stället som en indikation på att du troligen ligger åsiktsmässigt närmast något av de partier som du får bäst matchning på och passa sedan på att lära dig mer om dessa partier för att bli säkrare på ditt partival.

Vem har gjort Valkompassen?

Valkompassen är ett samarbete mellan Aftonbladet, Göteborgs universitet och holländska Kieskompas.

Hur använder jag Valkompassen?

Du svarar på 30 frågor och matchas sedan mot åtta partier: Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

Varför är bara riksdagspartierna med i Valkompassen?

Om något annat parti, som till exempel Feministiskt initiativ, får över 3 procent i opinionsmätningarna inför valet, så kommer det partiet att adderas till kompassen.

Hur har de politiska partiernas positioner fastställts?

I Aftonbladets Valkompass som lanseras i början av juli har partierna själva svarat på samma frågor som de som använder Valkompassen. De har dessutom fått belägga varje svar med hänvisningar till officiellt partimaterial.

Men hur säkrar ni att partiernas svar stämmer med verkligheten?

En expertgrupp vid Göteborgs universitet under ledning av Johan Martinsson, docent i statsvetenskap, och Elias Markstedt, doktorand i statsvetenskap, har gjort en expertkodning av partiernas positioner. De går igenom valmanifest, partiprogram, material på partiernas webbsajter, rapporter och uttalanden från partiernas företrädare. Expertgruppens omdömen jämförs sedan med partiernas egna svar. I en dialog mellan expertgruppen och partierna bestäms sedan partiets position fråga för fråga. När partierna och expertgruppen inte är överens bestämmer expertgruppen.

Kan man svara anonymt på frågorna? Sparar ni mina svar?

Alla svarar anonymt på Valkompassen. Inga IP-adresser sparas och de svar du ger kan inte spåras till dig som person. De angivna svaren sparas som anonym data för att användas för redaktionella ändamål av Aftonbladet och i akademiska forskningsprojekt kring politisk opinion och väljarbeteende av forskare vid Göteborgs universitet och holländska Kieskompas.