Polismyndigheten

Varnar: Polisen hinner inte med alla incidenter på asylboenden

Av: 

Niklas Eriksson

Jonathan Jeppsson

SAMHÄLLE

Polisen varnar nu för att man inte hinner med alla incidenter på asylboenden.

"Polisen har inte resurser att hantera samtliga ordningsstörningar som uppkommer på boenden", står det i MSB:s senaste rapport.

Samtidigt larmar Polismyndigheten om att personalen på asylboenden har för dåliga förutsättningar att klara av bråk och hot – och att väktarna är för få.

Under senare delen av 2015 ökade antalet ordningsstörningar på landet asylboenden.

Enligt den nationella lägesrapport som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, sammanställer, handlar de rapporterade incidenterna om flera olika saker –bland annat rör det sig om trångboddhet, låg boendestandard, psykisk ohälsa och osäkerhet kring framtiden.

Detta tar sig uttryck i främst interna konflikter men också hot mot personalen.

Enligt MSB:s rapport så har nu incidenterna blivit så många att polisen inte hinner rycka ut på alla.

– Vi tvingas åka för att jobba mot oroligheter vid asylboenden i mycket större utsträckning än vad som kanske syns utåt. På sina håll i Sverige äter det här betydande resurser utav polisens förmåga, säger rikspolischefen Dan Eliasson till TT.

Dessutom kommer från flera håll uppgifter om att personalen har för dålig beredskap för att klara av våld, hot och konflikter – samtidigt som det finns för få väktare och ordningsvakter att få tag i.

Sjukskrivningarna ökar

Men det är inte bara polisens situation som är ansträngd.

I MSB:s nationella lägesbild beskrivs också hur arbetsbelastningen inom socialtjänsten är mycket stor och flera län anger att sjukskrivningstalen ökar.

Det rapporteras också att socionomer säger upp sig på grund av arbetsbelastningen och att det råder stor konkurrens om, och brist på, socionomer i hela landet.

Blir mer ansträngt

Även skolan är hårt ansträngd inom flera områden, visar rapporten.

Flera län rapporterar att elever inte kan erbjudas plats inom den rekommenderade tiden. Man lyfter fram att det är kö till olika skolverksamheter och att elever inte kan erbjudas plats i skolan inom den rekommenderade tiden.

Flera länsstyrelser påpekar att läget förmodligen kommer att bli än mer ansträngt längre fram.

ANNONS

Mumin-muggarna för 2022 är här! Förboka dem hos Cervera redan nu!

Extern länk från Cervera

Läs mer och köp här!

Publisert:

Aftonbladet

/

Nyheter

/

Samhälle

/

Polismyndigheten

ÄMNEN I ARTIKELN

Polismyndigheten