L säger nej till regeringens bankskatt

Foto: Ola Axman
Mats Persson, ekonomisk-politisk talesperson för Liberalerna.
SAMHÄLLE

Finansminister Magdalena Andersson vill beskatta bankerna hårdare.

Men hon får räkna med bråk i riksdagen.

Liberalerna har tagit ställning – och säger blankt nej.

– Det skulle leda till sämre service på landsbygden och göra det dyrare för pensionsbolagen, säger L:s ekonomiska talesperson Mats Persson.

Regeringen tycker att finanssektorn skattar för lite och tillsatte därför en utredning i frågan.

Utredningens förslag landade på regeringens bord i november och förordar bland annat en löneskatt på bank- och finanstjänster med 15 procent, vilket skulle ge mellan tre och sju miljarder kronor extra till statskassan varje år.

Ännu finns inget färdigt förslag från regeringen framtaget, först ska utredningens slutsatser behandlas av remissinstanserna. Ändå står det redan nu klart att finansminister Magdalena Andersson (S) får räkna med hårt motstånd i riksdagen.

Liberalernas ekonomiskpolitiska talesperson Mats Persson är mycket kritisk till utredningsförslagen.

– Det gör att det blir svårare att få tag på en personlig bankman och längre att åka för att över huvud taget nå ett bankkontor om man bor på landet. Det är fel väg att gå, säger Mats Persson.

”Förutsätter att fler tar till sig kritiken”

Liberalerna har ännu inte pratat ihop sig med övriga partier i Alliansen.

– Det här är Liberalernas ställningstagande, men jag förutsätter att fler partier kommer att ta till sig av den kraftiga kritik som förs fram mot förslaget, säger Persson.

Arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv finns bland dem som kritiserat utredningsförslagen. Det har framhållits att en extra löneskatt skulle innebära både ökade kostnader och mer krångel för företagen. Även Skatteverket har riktat kritik och framhållit att en sådan skatt skulle drabba många företag hårt.

Enligt Mats Persson skulle Liberalerna kunna gå med på en höjd beskattning på finansiella tjänster, om förslaget utarbetas på ett annat sätt än i utredningen.

– Felet är att man fokuserar på kostnader för bankjobb, det skulle leda till sämre service på landsbygden och göra det dyrare för pensionsbolagen, vilket pensionsspararna skulle märka av genom lägre pensioner. Jobb skulle dessutom lämna Sverige eftersom det här förslaget gör det mer lönsamt att bedriva verksamhet i Baltikum till exempel.

Finansministern är inte förvånad

Magdalena Andersson slår fast att hon inte är förvånad över att Liberalerna säger nej till utredningens förslag.

– Att inte vilja beskatta banker ligger helt i linje med Liberalernas politik. Av de 26 miljarder de använde i sin budgetmotion gick 22 till människor som har det gott ställt, säger hon.

Enligt L skulle utredningens förslag ge sämre service på landsbygden?

– Det är viktigt att slå fast att det här handlar om en utredning. Vi ska lyssna på remissinstanserna och se vad de säger, sedan ska vi ta ställning till hur vi vill att en bankskatt ska utformas. Det har vi inte gjort ännu, säger Andersson.