Planen: Så ska AKB tvingas bort

SAMHÄLLE

Om Anna Kinberg Batra väljer att stanna kommer flera förbund försöka tvinga bort henne vid en extrastämma, enligt M-källor.

– Avgångskravet är skarpt och kommer att fullföljas fullt ut, även om hon väljer att inte avgå frivilligt, säger en källa.

Enligt uppgift till Aftonbladet ställdes ett ultimatum till M-ledaren så sent som i början av veckan: Avgå eller förbered dig på avgångskrav.

Foto: Andreas Bardell
Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra.

Under torsdagen kom beskeden slag i slag.

Först meddelade Gotlands länsförbund att de saknar förtroende för Anna Kinberg Batra, därefter slog Södermanland, Stockholms stad, Örebro och Västernorrland in på samma spår.

Sammanlagt nio moderata länsförbund kräver nu att Anna Kinberg Batra lämnar sin post som partiledare.

Ultimatum tidigare i veckan

Enligt uppgifter till Aftonbladet ställdes ett ultimatum till M-ledaren tidigare i veckan: Avgå självmant eller förbered dig på avgångskrav.

–  Högt uppsatta Stockholmsmoderater förklarade för henne att de inte hade förtroende för henne och uppmanade henne att lämna, eller ställa sin plats till förfogande, så att valberedningen kan börja jobba. Hon ville inte det utan tog öppen strid för att stanna, säger en M-källa.

Enligt Aftonbladets uppgifter har det riktats ultimatum mot M-ledaren även tidigare. Svenska Dagbladet erfar att hon fick erbjudande om att avgå ”självmant och snyggt” för två veckor sedan. Om hon hade tagit erbjudandet hade det inte rests några avgångskrav mot henne, enligt Svenska Dagbladets uppgifter.

Kinberg Batras presschef Linda Norberg meddelade under torsdagen att Moderatledarens besked från i går – att hon sitter kvar – ligger fast.

”Avgångskravet är skarpt”

Men en centralt placerad M-källa berättar för Aftonbladet att ett antal förbund kommer att kräva en extrastämma, om Kinberg Batra väljer att sitta kvar.

– Avgångskravet är skarpt och kommer att fullföljas fullt ut även om
hon väljer att inte avgå frivilligt, säger M-källan.

Ni kommer att kräva en extrastämma om hon inte ställer sin plats till förfogande?
– Det är min absoluta bedömning, ja. Skulle det behövas en extrastämma är inte det några problem att kalla till en sådan. Men vi hoppas att Anna Kinberg Batra, för att vara en del av ett Moderatlag även i framtiden, tar sitt ansvar i det här och lämnar över stafettpinnen i stället för att skapa en krånglig process.

Källan säger sig också vara övertygad om att fler länsförbund kommer att kräva att Anna Kinberg Batra lämnar.

– Det är min starka övertygelse att fler länsförbund som är på väg att kräva hennes avgång. Varje dag är viktig, vi har inte tid att spilla mer tid på internt krigande.

”Har nått vägs ände”

Det stora förtroendeglappet gentemot väljarna, opinionssiffrorna och det vikande stödet internt är det som till slut blev den utlösande faktorn, menar M-källan.

– Det har förts en fortlöpande diskussion och så har det har varit under en längre tid. Man har hoppats på en förbättring, vi har blivit utlovade en förändring, men det har uteblivit. Nu är vi flera som var för sig gjort bedömningen att vi nått vägs ände.

Att ett antal förbund kommer kräva extrastämma bekräftas av ytterligare en centralt placerad källa:

– Det bästa är om hon själv nu förstår att det är kört, då behöver vi inte inkalla extrastämma och valberedningen. Om vi inte vill ha henne som partiledarkandidat är hon inte heller vår statsministerkandidat. Hon kan inte stanna kvar, det är omöjligt för henne, säger källan.

Moderaternas partisekreterare Anders Edholm kommenterar de interna stridigheterna i ett sms till Aftonbladet.

"Det hade förstås varit bättre för Moderaterna om vi diskuterade vår politikutveckling, som Moderaterna ska gå till val på, i stället för personfrågor. Att det nu ett år innan valet spridit sig en tveksamhet i partiet skadar sammanhållningen och väljarnas förtroende för partiet. Vi behöver fokusera framåt, driva moderat politik och bli överens internt. Anna Kinberg Batras besked från i går kvarstår", skriver Anders Edholm.

ARTIKELN HANDLAR OM