Risk för allvarliga elfel mörkas av ansvarig myndighet

”Vi saknar beredskap för att förhindra en elkris ”

Sverige löper stor risk att drabbas av problem med elförsörjningen.

I handlingar som beskriver problemen har Svenska kraftnät raderat väsentlig information om hur allvarligt läget är.

– Ledningen hindrar information om riskerna. Det är en mörkläggning, säger en källa med insyn.

Redan i sommar kan södra Sverige drabbas av brist på el, enligt Svenska kraftnäts egen analys. Men när Aftonbladet begär att få ta del av information om det allvarliga läget har vissa uppgifter helt raderats.

Genom källor har Aftonbladet tagit del av en hemlig originalhandling. I den står det att det finns en överhängande risk att nöddrift kan behöva användas enligt det scenario myndigheten arbetar utifrån.

”Scenario 1 är en situation som är värre än 8 oktober 2019”, står det i originalhandlingen.

Den 8 oktober 2019 inträffade ett synnerligen allvarligt elhaveri i Danmark, som även drabbade Sverige. Svenska kraftnät var nära att behöva ta till en åtgärd som aldrig tidigare använts – en manuell frånkoppling. Det görs endast vid en extrem krissituation när alla reserver redan är aktiverade.

Hälften kan kopplas bort

Krisen i höstas kunde undvikas. Men ett liknande fel i sommar skulle bli betydligt svårare att förhindra. Bland annat eftersom södra Sverige tvingas importera el.

Det område som har störst risk för att drabbas av frånkopplingen är SE4 (södra Sverige). Aktiverad frånkoppling kommer innebära att mellan 1 000–1500 MW förbrukning kopplas bort, det är nästan hälften av alla anslutna i området”, står det i det hemliga dokumentet.

Turning Torso i Malmö vid ett strömavbrott 2017.
Turning Torso i Malmö vid ett strömavbrott 2017.

Ett annat raderat stycke visar vidden av vilka konsekvenser ett fel kan få:

Återställningen kan ta flera dygn, eller i värsta fall veckor. Beroende av typen av fel som inträffar påverkar det tidsperspektivet. Detta ökar risken för långvariga fel”.

”Saknar beredskap”

Aftonbladet har varit i kontakt med flera källor på Svenska kraftnät. De uppger att myndighetens styrgrupp, där avdelningschefer sitter, godkänt originalbeslutet. Men när Aftonbladet ville ta del av materialet förhalades processen med att få ut handlingen – sedan ströks viktiga delar i dokumentet.

Anledningen är enligt Aftonbladets uppgiftslämnare att Svenska kraftnät inte har vidtagit de åtgärder som myndigheten lovat, bland annat i en skrivelse till Energimarknadsinspektionen för drygt sex månader sedan.

– I skrivelsen till inspektionen står det att vi har åsidosatt hela Sveriges elberedskap och totalförsvar i flera år. Vi saknar beredskap för att förhindra en elkris och vi har inte förmågan att starta Sverige igen på ett snabbt sätt om det skulle slockna, säger en källa med insyn.

Får inte skriva om ”scenario 2”

Ledningen vill enligt Aftonbladets källor dölja hur allvarlig situationen är och vad som händer om en störning inträffar. Exempel på störning kan vara en brand i ett ställverk eller att en större transformator går sönder.

– Det tar två-tre år att byta en sådan. Vi har ingen reparationsberedskap, speciellt inte under pågående pandemi. Vi vet helt enkelt inte om vi kan bygga upp Sverige igen om det händer en allvarlig störning, säger källan.

Svenska kraftnät har även gjort beräkningar på vad de kallar ”scenario 2” och ”scenario 3”, då problemen riskerar bli betydligt värre. Men generaldirektören Lotta Medelius-Bredhe har gett tydliga direktiv till de anställda som arbetar med frågorna att inte ha någon skriftlig kommunikation om detta, enligt Aftonbladets uppgifter.

– Vi får endast kommunicera om scenario 2 muntligt, inte skriftligt. Detta är svårt då det påverkar hur arbetet utförs. Det skapar osäkerhet då vi enligt lag är skyldiga att delge berörda aktörer och andra myndigheter information om risker inom elförsörjningen, säger en källa med insyn.

Aftonbladet har sökt Svenska kraftnät med frågor om varför information har tagits bort i handlingen. Presstjänsten svarar i ett mejl: ”Den versionen som är utlämnad är det enda och gällande beslutet, som är utkomsten av det arbetsmaterial som föregick det följande beslutet. Vi ber dig dock att notera att datumet på beslutsdokumentet är felaktigt och skall vara 4 juni, 2020.” 

Svenska kraftnäts generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe.
Svenska kraftnäts generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe.
Publisert:

LÄS VIDARE