Macrons hyllning av Sverige

Av: Pär Karlsson

Publicerad:
Uppdaterad:

GÖTEBORG. Den franske presidenten öste lovord över Sverige under sitt besök i Göteborg.

När Emmanuel Macron nu ska försöka reformera arbetsmarknaden i sitt eget land blickar han norrut.

– Er modell är väldigt inspirerande för det franska folket, svarade han på en fråga från Aftonbladet.

Foto: Foto: Anders Deros

Efter att EU-toppmötet i Göteborg avslutats på fredagen begav sig statsminister Stefan Löfven (S) och Frankrikes president Emmanuel Macron till Volvokoncernens huvudkontor. Där skrev de under ett avtal mellan länderna som rörde innovation, digital omvandling och gröna lösningar.

På den gemensamma presskonferens som följde öste Macron, som valdes till president i Frankrike tidigare i år, lovord över Sverige.

På en fråga från Aftonbladet berättade han att landet i norr är en förebild för honom när hans nya regering ska försöka reformera den franska arbetsmarknaden och ekonomin, som dras med både stelbenthet och hög arbetslöshet.

Hyllade Sverige

Det är framför allt arbetsmarknadens parters starka ställning i Sverige som han gillar. Till skillnad från många andra länder finns här inga lagstadgade minimilöner utan det är parterna själva, utan politikens inverkan, som gör upp via samtal som resulterar i kollektivavtal.

– Jag tror att Sveriges förmåga att skapa konsensus mellan fackförbund och arbetsgivare är extremt bra och kärnan i framgången i ert land. Det gör er både konkurrenskraftiga och rättvisa. Att arbetsmarknadens parter får möjlighet att föra en dialog är mycket viktigt för att hitta rätt konsensus i olika sektorer.

Macrons regering planerar inom kort att genomföra reformer där mindre fokus ska ligga på lagstiftning. I stället ska mer plats ges till fack och arbetsgivare att göra upp. Han menade att den svenska modellen är överlägsen när det handlar om att kombinera konkurrenskraftiga företag med rättvisa villkor för de anställda.

– Det handlar om att skydda människor i stället för att skydda enskilda jobb. Då behövs en bra dialog mellan fack och arbetsgivare ute på företagen och utbildning så att folk får möjlighet att förnya sig när ekonomin förändras. Er modell är väldigt inspirerande för det franska folket.

”Det är det som står på spel”

Han lyfte också fram de reformer som genomfördes på 1990-talet i Sverige, efter 90-talskrisen, som ett föredöme.

– Det är det som nu står på spel i Frankrike. Stora delar av de reformer vi nu genomför och behöver handlar inte om att överge en modell eller att anpassa den till globaliseringen. Utan att ta fram en ny modell för att kunna vara konkurrensstarka och ha flexibilitet så att fler jobb kan skapas och skapa mer säkerhet för människor genom utbildning och omskolning genom livet, säger Macron.

Publicerad: