Hård intern S-kritik mot Löfven: ”Djupt beklagligt”

Flyktingpolitiken splittrar Socialdemokraterna.

Hård kritik riktas mot regeringen från de egna leden.

”Regeringens agerande är i detta djupt beklaglig”, skriver riksdagsledamoten Sara Karlsson (S) i en rapport.

– Sverige kan inte ha en migrationspolitik som väsentligt avviker från vår omvärld, till exempel de länder i Europa som ligger nära oss, säger Stefan Löfven till Aftonbladet.

I en rapport från Migrationspolitiska S-föreningen går riksdagsledamoten ut med hård kritik mot regeringens migrationspolitik.

Rapportförfattaren, S-ledamoten Sara Karlsson, är bland annat starkt kritisk till hur lagstiftningsarbetet har hanterats.

”Hanteringen följer ett tydligt mönster i migrationspolitiken på senare år där beredningskravet åsidosätts, Lagrådet nonchaleras och beslut fattas utan utredningsunderlag”, står det i rapporten.

– Jag tycker inte att det är acceptabelt. För det är människor som kommer i kläm med den tillfälliga lagen, säger Sara Karlsson.

Sara Karlsson, (S), rapportförfattare.
Sara Karlsson, (S), rapportförfattare.

”Vi pratar inte längre om människorna på flykt”

Enligt rapportförfattarna tyder mycket på att den tillfälliga lagen blir permanent. De pekar på att Moderaterna vill det och att även Socialdemokraterna börjar röra sig i den riktningen.

– Det är bara att lyssna på retoriken som omöjliggör en humanistisk syn på migrationspolitiken, säger Sara Karlsson.

– Vi pratar inte längre om människorna på flykt. Vi pratar bara om att värna Sverige från oordning, lägger hon till.

Löfven: Vi ska ha en hållbar migrationspolitik

Till Aftonbladet säger Stefan Löfven, på frågan om partiet vill gå fram med en stramare migrationspolitik när den tillfälliga lagen löper ut 2019, att han vill se en migrationspolitik som är uthållig och hållbar.

– Sverige kan inte ha en migrationspolitik som väsentligt avviker från vår omvärld, till exempel de länder i Europa som ligger nära oss. Den erfarenheten har vi från den förra lagstiftningen, det fungerar inte.

Betyder det att ni kommer att vilja se betydligt stramare regleringar i Sverige?

– Det beror också på hur EU-regleringen kommer att se ut. Det är viktigt att se att Sverige inte kan ha något som avviker från omvärlden. Det är då som Sverige får betydligt fler som söker asyl här än andra länder. Det ska vi inte ha. 

Han menar att Sveriges omläggning av migrationspolitiken har lett till att färre nu söker asyl i Sverige – och i stället söker sig till andra länder. Ett led i det är de inre gränskontrollerna som regeringen idag, torsdag, beslutade om att förlänga i ytterligare sex månader, fram till november 2018. 

Statsminister upprepar det som han och flera av hans ministrar tidigare sagt, nämligen att Sverige ska arbeta för att resten av ”Europa tar sitt ansvar”.

– Det måste hålla i. Då har det betydelse hur EU-regleringen kommer att se ut, där kommer alla länder att bli bedömda av hur de reglerna ser ut, där ska vi ligga tillsammans med andra länder.

”Vi måste bort från lappa och laga-politiken”

Men Sara Karlsson tror inte det är den tillfälliga lagen som lett till att färre flyktingar söker sig till Sverige.

– Anledningen till den kraftiga inbromsningen är inte den tillfälliga lagen utan att Balkanrutten stängdes och avtalet med Turkiet. Det påverkar betydligt mer än att vi har tillfälliga uppehållstillstånd i Sverige.

Det hon vill se är en migrationspolitik som inte bygger på ”lappa och laga”-principen. Den tillfälliga asyllagen är ett tydligt exempel på det, anser hon.

– Vi är inte mot den. Men hade man inte gjort så långtgående åtstramningar hade inte samma behov funnits. Det man gör nu är att skapa en särlösning för en grupp och det ska man vara försiktig med, säger Sara Karlsson, säger Sara Karlsson.

• Vill du ha politiknyheter direkt i ditt flöde? Klicka här och gilla Aftonbladet Samhälle på Facebook!

Publisert:

LÄS VIDARE