Nytt avtal kan komma i morgon – men mycket återstår

Saudiarabien, Indien och Kina håller emot i en rad frågor

PARIS. I morgon bitti kan världen få ett nytt klimatavtal.

Men fortfarande kärvar det rejält på flera avgörande områden och mellan en rad länder.

Oljenationen Saudiarabien motsätter sig långsiktiga utsläppsmål, erfar Aftonbladet.

– Saudierna är riktigt besvärliga, uppger en källa.

Sveriges delegation vid förhandlingarna på klimattoppmötet Cop21 i Paris leds av klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP).

Det senaste avtalsutkastet presenterades på torsdagskvällen. Därefter gav hon sin bild av läget.

– Det här utkastet är renare och innebär på flera sätt steg framåt för förhandlingarna. Länderna visar fortsatt stort förtroende för det franska ordförandeskapet, som hanterar processen på ett mycket bra sätt, säger Romson.

Kärvar en hel del

I avtalet talas nu om att länderna ska agera för ett mål om en höjning av jordens medeltemperatur med maximalt 1,5 grader. Det är en målsättning som bland annat önationen Tuvalu, som väntas drabbas mycket hårt av av klimatförändringarna, slagits för.

– Det är positivt att målet nu innehåller formuleringar om att vi ska agera för att stanna under 1,5 graders temperaturökning. Det är en tydlig förstärkning mot tidigare, säger Åsa Romson.

Hur målet ska uppnås är dock fortfarande oklart. De klimatplaner som 185 länder lämnat in har bedömts vara långt ifrån tillräckliga då de enbart väntas kunna hålla uppvärmningen nere på 2,7 grader.

Men fortfarande finns en hel del frågor kvar att lösa. Det handlar bland annat om siffror, årtal och vem som ska göra vad. I torsdagens utkast har kraven om etappmål för utsläppen fram till år 2050 strukits. Det är en fråga som Sverige, som förhandlar inom EU, har ansett mycket viktig. Enligt Åsa Romson kommer man därför nu att arbeta aktivt för att etappmålet ska återtas in i nästa avtalsförlag.

Även frågan om krav på utsläppsbegränsningar för internationellt flyg och sjöfart har försvunnit.

Oljenationen håller emot

Aftonbladets källor uppger att det är Saudiarabien, Indien och Kina som är svårast i förhandlingarna.

– Saudierna är besvärliga och håller verkligen emot. Att Indien, som har en stor fattig befolkning och liten skuld i dagens utsläpp, kärvar finns det större förståelse för.

Saudiarabien motsätter sig särskilt långsiktiga målsättningar om utsläpp. Kungadömet är världens mest framträdande oljeland och har länge varit motståndare till utsläppsminskningar. Inför Paristoppmötet bytte man dock fot och lämnade in en plan för hur man ska minska sina utsläpp till 2030.

Däremot finns fortfarande kravet om femårig översyn av avtalet, som syftar till att länderna ska kunna stärka sina ambitioner för klimatet över tid, kvar. Men källor menar att det utkast som nu finns är kraftigt urvattnat, bland annat till följd av motstånd från Indien och Kina.

– Att den finns med nu visar att vi lyckats försvara den i förhandlingarna. Detta är en av Sveriges högst prioriterade frågor, säger Romson.

Även USA och Australien sägs ha konstrat genom att vilja få texterna mer slätstrukna utan förpliktigande skrivningar. Totalt sägs de svåraste striderna stå om nivå för ambitionerna, vem som ska göra vad och hur det ska betalas.

Ursprungliga tidsplanen har spruckit

Åsa Romson var efter det senaste avtalsutkastet positiv till hur förhandlingarna fortskrider. Men den ursprungliga tidsgränsen, som var satt till klockan 18.00 fredag kväll, har redan spruckit.

Under fredagskvällen stod det klart att ett nytt avtalsförslag kommer att presenteras under lördagen, runt niotiden. Om förslaget blir det slutgiltiga är det dock ingen som i nuläget kan säga. Under natten väntas det franska ordförandeskapet fortsätta med sina förhandlingar för att få med sig länderna på avtalet.

Många befarar samtidigt att den slutliga versionen av avtalet kan komma att bli väldigt slätstruken.

– Vi är rädda för att det blir urvattnat, säger en källa.

Jorden håller andan
Publisert:

LÄS VIDARE