M vill tillsätta 500 nya tullare

avOlof Svensson

SAMHÄLLE

Moderaterna vill att Tullverket ska bli bättre på att bekämpa kriminalitet.

Partiet lägger fram ett förslag om att tillsätta 500 nya tullare.

– I dag klarar man inte av att möta trycket i inflödet av illegala vapen och narkotika, säger Tomas Tobé.

1 av 2 | Foto: Christine Olsson / TT
Moderaternas rättspolitiska talesperson Tomas Tobé.

Moderaterna kallar satsningen på Tullverket för den största på flera decennier. Under nästa mandatperiod vill partiet tillsätta 500 fler anställda på Tullverket i syfte att komma åt insmuggling av narkotika och illegala vapen.

– Vi måste förstärka skyddet över gränsen, säger Tomas Tobé, rättspolitisk talesperson.

Moderaterna vill också att Tullverket ska få större befogenhet att komma åt utländska stöldligor. Enligt Tobé får personalen i dag inte stoppa och hålla fast misstänkta personer, något han vill ändra på.

Partiet vill också slopa tillståndsplikten för Tullverkets kameraövervakning, samt flytta myndigheten från finansdepartementet till justitiedepartementet.

Vill kontrollera posten

En annan del i förslaget är att öka kontrollen över postförsändelser. Enligt Tobé kommer en hel del narkotika in i landet via posten. Ligor skickar även stöldgods ut ur landet.

Förslaget beräknas totalt kosta 300 miljoner kronor.

Även Socialdemokraterna har presenterat satsningar på Tullverket. Partiet vill likt M ge tullare större befogenhet. Regeringen har också gett i uppdrag till Polisen, Kustbevakningen och Tullverket att utreda hur arbetet mot utländska stöldligor ska intensifieras.

Tobé välkomnar regeringens satsning men menar att Moderaternas är större.

– Ställer regeringen sig bakom detta är det utmärkt. Men vi talar om en 25-procentig ökning av Tullverket, säger han.

Fackförbundet välkomnar förslaget

Johan Lindgren, förbundsordförande i fackförbundet Tull-Kust, är positiv till Moderaternas förslag. Förbundet har begärt 500 fler tullare fram till 2020 och ser M-förslaget som ett första steg.

Kommer ni klara av det som M föreslår?

– För att kunna hantera både införsel och utförsel, som det blir med stöldligor, behövs det ännu mer folk. Det är ett första steg, men den kontinuerliga tillförseln av tullare måste fortgå under en lång tid framöver. Det tar tid att återuppbygga det som har raserats. Tullverket har legat i dvala under många, många år.

Dagens tre rubriker 29 maj 00:29
ARTIKELN HANDLAR OM