Efter möte - regeringen har stöd för id-kontroller

avPär Karlsson

1 av 2 | Foto: GUSTAV MÅRTENSSON
Statsminister Stefan Löfven (S).

Flera Allianspartier krävde att den nya lagen om id-kontroller på kollektivtrafik till Sverige skulle förändras.

Men de vann inget gehör hos regeringspartierna, som har tillräckligt med stöd för sitt lagförslag.

– Vi tycker att man borde ha förberett det här bättre, säger justitieutskottets ordförande Beatrice Ask (M).

Med målet att kraftigt minska antalet asylsökande som kommer vill regeringen lagstifta om att kunna införa id-kontroller på all kollektivtrafik till Sverige. Efter ett möte i justitieutskottet i dag står det klart att regeringens linje har tillräckligt med stöd inför omröstningen i riksdagen på torsdag.

Både Centerpartiet och Vänsterpartiet har tidigare sagt att man kommer att rösta emot förslaget. Dessutom har flera MP-ledamöter sagt att de inte kan stödja det. Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna stödjer förslaget om id-kontroller, men man ville samtidigt att det skulle förändras.

Flera partier reserverar sig

Regeringens förslag innebär att lagen om id-kontroller ska gälla i tre år. M, KD och L reserverade sig och vill i stället att lagen ska bli tillfällig i ett halvår med uppföljningar varje månad. Anledningen är den skarpa kritik som riktats mot förslaget, både från flera myndigheter och organisationer i Öresundsregionen.

– En kortare giltighetstid på lagen skulle ge ett utrymme för regeringen att rätta till en del av de brister som finns i lagstiftningen. Sedan skulle man kunna komma tillbaka till riksdagen om ett halvår med ett mer genomarbetat förslag, säger justitieutskottets ordförande Beatrice Ask (M).

Hon är kritisk till att regeringen inte velat gå oppositionen till mötes.

– Vi har försökt att föra samtal med mer än ett statsråd och partiernas företrädare i riksdagen. Man har inte önskat göra några justeringar. Talet om samarbetsregering är väl retro vid det här laget.

Samtidigt väljer alltså inte de tre borgerliga partierna att rösta emot regeringens förslag, utan man nöjer sig med en reservation.

– Vi tycker samtidigt att man måste vidta åtgärder och tycker att det är rimligt att man kan besluta om id-kontroller vid allvarlig fara. Men vi tycker att man borde ha förberett och berett lagförslagen bättre.

”Det är förvånande”

Även Andreas Carlson (KD) är kritisk till att regeringspartierna inte lyssnat på förslaget om en lag som gäller under en kortare tid.

– Det är förvånande med den kritik som finns mot både beredningen av förslaget och oklarheterna med dess konsekvenser. Vårt förslag skulle ju inte hindra att införa id-kontroller på kort sikt eftersom vi delar regeringens bedömning att det ska kunna införas vid fara för allmän ordning och inre säkerhet, säger han.

I förra veckan sa migrationsminister Morgan Johansson (S) att id-kontrollerna kommer att börja gälla i praktiken den 4 januari nästa år. Han sa så här om den kritik som kommit mot förslaget:

– Vi är väl medvetna om att när vi går fram med detta innebär det en oerhört stor praktisk utmaning för de som trafikerar den här sträckan, det är tiotusentals människor som passerar den här gränsen varje dag. Men det ska hela tiden vägas mot vad som är alternativet. Vad händer om vi i vår får ännu större problem än vad vi har haft under hösten?