Försvarsberedningen

”Varje individ ska kunna klara sig en vecka”

Av: 

Jonathan Jeppsson

SAMHÄLLE

Varje individ ska kunna klara sig en vecka utan hjälp från det offentliga vid händelse av krig.

Det föreslår Försvarsberedningen i sin rapport om totalförsvaret.

– Den enskildes eget ansvarstagande utgör en viktig del av samhällets samlade förmåga, säger ordföranden Björn von Sydow.

Björn von Sydow.

I dag lämnar Försvarsberedningen över en delrapport om totalförsvaret till regeringen.

Ordförande Björn von Sydow menar att planeringen och ambitionsnivån för totalförsvaret varit eftersatt under de senaste 20 åren.

– Samhället har genomgått stora förändringar sedan Sverige senast hade en planering för totalförsvaret.

”En samhällsreform”

Han kallar de förslag som läggs fram i dag för en ”samhällsreform”. Förslagen handlar bland annat om att det måste upprättas planer för skyddet av befolkningen. Sveriges skyddsrumsbestånd behöver ses över och sjukvårdens kapacitet att ställa om verksamheten måste öka.

Försvarsberedningen menar att varje medborgare har ett stort ansvar att ha en beredskap för att kunna klara sig utan stöd från stat och kommun vid en kris.

– Givet de omständigheter som råder i kris och krig föreslår vi att individen ska ha en beredskap för att klara sin egen försörjning och omsorg under en vecka utan stöd från det offentliga.

Väpnat angrepp kan inte uteslutas

Man lyfter i rapporten fram att säkerhetsläget har försämrats i ett globalt perspektiv och att detta till stor del beror på Ryssland, som visat uppenbar strävan att nå politiska mål med militära medel.

– Ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas. Det kan inte heller uteslutas att militära maktmedel kan komma att användas mot Sverige. Totalförsvaret ska utformas för att kunna möta ett militärt angrepp mot Sverige.

  • Vill du ha politiknyheter direkt i ditt flöde? Klicka här och gilla Aftonbladet Samhälle på Facebook!

Samtidigt menar Björn von Sydow att Försvarsberedningen inte säger sig kunna bedöma sannolikheten för krig.

– Försvarsberedningen gör inte anspråk på att kunna bedöma risker för ett militärt angrepp.

LÄS OCKSÅ

Var fjärde svensk får inte plats i skyddsrummen om bomberna faller – läs ”Om kriget kommer”

 

LÄS OCKSÅ: Prepping-experten: Så förbereder du dig

ANNONS EXTERN LÄNK

Munskydd, hudvård och vitaminer – handla allt inför hösten hos MEDS

MEDS

Publisert:

LÄS VIDARE

MSB skickar ut broschyr: ”Om krisen eller kriget kommer”

ÄMNEN I ARTIKELN

Försvarsberedningen

Björn von Sydow

Krisberedskap