Peter Hultqvist

Antalet som gör lumpen kan fördubblas - inom tre år

Av: 

Pär Karlsson

SAMHÄLLE

8 000 värnpliktiga kan bli verklighet 2022

Antalet unga som gör lumpen ska öka – det slås fast i Januariavtalet.

Om tre år kan dubbelt så många som i dag rycka in.

– Vi kommer nu att utreda och titta på vad det skulle innebära om vi stegvis skulle gå upp till 8 000, säger försvarsminister Peter Hultqvist (S).

Efter att säkerhetsläget i omvärlden förändrats tog regeringen 2017 beslut om att återinföra mönstringen och den allmänna värnplikten, som legat i dvala sedan 2010. Den första årskullen som berördes var de födda 1999.

Antalet som gör lumpen är dock betydligt lägre än förr om åren. De första åren, 2018–19, var målet att Försvarsmakten skulle utbilda 4 000 kvinnor och män, en mix av frivilliga och pliktintagna.

Omgående drogs analysen att det inte skulle räcka för att klara personalförsörjningen i det svenska försvaret. Redan nästa år ska antalet upp till 5000.

Men många anser att mängden unga rekryter behöver öka ännu mer. Det slås bland annat fast i en av de 73 punkterna i Januariavtalet som slöts mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern och Liberalerna.

Antalet kan fördubblas - inom tre år

I en intervju med Aftonbladet utvecklar försvarsminister Peter Hultqvist (S) hur han och regeringen ser på utbyggnaden av värnplikten.

– Det som står i Januariavtalet innebär att vi ska verkställa att det blir fler. Då måste vi ta fram ett förslag som handlar om hur ett utökat antal värnpliktiga ser ut, säger han.

Som grund för arbetet ligger en utredning som på regeringens uppdrag gjordes av Annika Nordgren Christensen. I den föreslogs en stegvis upptrappning av antalet värnpliktiga till 8 000 personer år 2022.

Även om Hultqvist inte vill säga en exakt siffra är han tydlig med att antalet värnpliktiga ska öka utöver de 5 000.

– Men vi har inte låst oss i det exakta antalet ännu. Jag bara nämner att utredningen som gjordes, som specificerade att vi bör gå upp till 8 000, kan vara en plattform att utgå ifrån när vi nu analyserar det här.

Om siffran ska upp ännu mer efter 2022 vill han inte spekulera om.

– Jag inskränker mig till att diskutera nivån i utredningen i nuläget. Men det skulle innebära att man på en tioårsperiod utbildar 80 000, det är klart att det ligger till grund för att man kan ha en större organisation.

”Fler får kunskap”

Enligt försvarsministern handlar en utökad värnplikt inte bara om att säkra personalförsörjningen inom försvaret och att bilda en ”robustare organisation”.

– Dessutom leder det i praktiken till att vi får fler människor i samhället som har en kunskap om krishantering, både militärt och civilt. Det har i sin tur en effekt för folkförankringen för Försvarsmakten.

Finns det en folklig acceptans för att fler kallas in med plikt?

– Jag har inte så här långt mött något motstånd, det kan jag inte säga i någon djupare grad. Jag uppfattar också att det finns ett brett stöd för det här i riksdagen.

Senast den 14 maj ska försvarsberedningen, där alla riksdagspartier ingår, komma med sina slutsatser inför försvarsbeslut 2020, där det svenska försvarets inriktning och åren 2021–2025 slås fast. Enligt Hultqvist är det en viktig del i arbetet med den utökade värnplikten.

ANNONS

Stoppa myggen i sommar! Nu är det SPECIALPRIS på myggmedel!

Extern länk från Apohem

Köp här!

Publisert:

LÄS VIDARE

Kvinnorna i arméns tuffaste förband

ÄMNEN I ARTIKELN

Peter Hultqvist

Värnplikt

Försvarsmakten

Micael Bydén

AB Voice