Dan Eliasson fördröjde gränskontrollerna

Rikspolischef Dan Eliasson fördröjde införandet av gränskontrollerna hösten 2015.
När regeringen plötsligt införde dem, kom det som en överraskning för flera berörda myndigheter.

"Rikspolischefen ansåg inte att läget var sådant att Polismyndigheten kunde besluta om att återinföra gränskontroller", skriver Riksrevisionen i sin granskning av gränskontrollerna.

Gränskontrollerna är otydliga och underlaget till att förlänga dem är för dåligt – det framkommer i en ny rapport från Riksrevisionen som riktar kritik mot regeringen.

Den går också igenom händelseutvecklingen under förra hösten, som ledde till att regeringen fattade beslut om att införa gränskontroller.

Enligt rapporten var alla regionala gränspolissektioner i mitten av september överens om att det fanns ett behov av att återinföra gränskontroller.

Även Polismyndighetens nationella operativa ledningsgrupp (NOLG) bedömde i september att ”vi är nära ett läge där polisen bör framföra ett förslag till regeringen avseende gränskontroll".

I början av oktober tycktes införandet av gränskontroller vara nära  – men den 21 oktober kom beskedet att rikspolischefe Dan Eliasson inte ansåg att läget var sådant att Polismyndigheten kunde besluta om att återinföra gränskontroller.

Enligt rapporten gick beredskapen för att återupprätta gränskontrollerna ned och när beslutet sedan fattades den 12 november blev "flera berörda överraskade".

Riksrevisionen kritiserar regeringen för att kontrollerna i stort varit för otydliga. Hotbilden mot säkerheten och den allmänna ordningen var för vagt formulerad när kontrollerna infördes och beslutet var för otydligt i sin utformning.

Riksrevisionen anser dessutom att regeringen överlät frågan till polisen helt utan vägledning med följden att asylsökande kan ha behandlats fel av gränspolisen.

Inrikesminister Anders Ygeman (S) håller inte med om att hotbilden varit otydlig och menar att regeringen fick en tillräckligt tydlig information för att fatta beslut från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

– Trots alla åtgärder för att öka kapaciteten låg vi på kapacitetens gräns och vi var tvungna att vidta de här åtgärderna, säger Ygeman i P1 morgon.

Publisert: