Utredaren: Lägg ner alla departement

avAnette Holmqvist

Publicerad:
1 av 2

Kristina Persson får medhåll i sin kritik.

Utredaren Gunnar Wetterberg tycker att man ska lägga ned alla departement.

Aftonbladet har varit i kontakt med en rad personer med insyn i regeringskansliets arbete. Flera ger Kristina Persson rätt.

– Man håller på sitt och vill inte att någon annan kommer in och petar i ens egna frågor, säger en S-källa.

Även en färsk rapport från Expertgruppen för biståndsanalys pekar ut samordningsproblemen i regeringskansliet som ett hinder för utveckling.

”Tävlar mot varandra”

Tidigare diplomaten och utredaren Gunnar Wetterberg, som själv jobbat både på finansdepartementet, med jordbruksfrågor och på UD, har länge varit kritisk till hur regeringskansliet arbetar. Han går så långt som att säga att det bästa vore att man lägger ned departementen helt och organiserar om arbetet i grunden.

– Departementen tävlar mot varandra och mot finansdepartementet. Det är negativt för samarbetsklimatet och betyder att man får en destruktiv kultur. Samtidigt är ledningsfunktionerna i regeringskansliet, statsråden, ofta ganska svaga eftersom många saknar ledarerfarenhet, säger han.

Samtidigt menar Wetterberg att regeringskansliets cirka 30 statssekreterare, ministrarnas förlängda tjänstemannarmar, är för många.  Vilket han menar ytterligare försvårar möjligheten att leda arbetet effektivt.

”Ser problemet”

Enligt Wetterberg skulle det fungera bättre om det byggdes upp en enda stor utredande enhet som arbetar med förslagen och med mindre enheter knutna till statsråden.

Gunnar Wetterberg anser att problemen "sitter i väggarna" på Rosenbad, år efter år.

– Det här gör att man blir dålig på att samordna sig i stora frågor, tsunami-kommissionen (som granskade regeringens arbete i samband med flodvågskatastrofen från 2004) gav en hel del exempel på bristerna, säger han.

Samtidigt framhåller Wetterberg att Stefan Löfven tycks ha sett att det finns problem.

– Att Löfven utsett Ibrahim Baylan till samordningsminister vittnar väl om att han ser problemet, även om det är att lappa och laga på en grundstruktur som är problematisk. Men det kan säkert bli lite bättre, säger han.

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM